دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 جعل رایانه‌ای و مقایسه آن با جعل سنتی

لزوم تصويب قانون جرائم رايانه‌اي با در نظر گرفتن قوانين پيشين رایانه ای

قبل از تصويب قانون جرايم رايانه‌اي، قانون تجارت الكترونيكي مصوب 1382 و قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1382 به برخي از مصاديق جعل رايانه‌اي اشاره كرده بود ولي با توجه به تنوع جرم جعل و محدوديت شمول قانون مزبور ، قانونگذار مبحثي را جعل از طريق سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي با عنوان «جعل رايانه‌اي» اختصاص داده است.

از آنجا كه قانون گذار پيش از تصويب قانون جرايم رايانه‌اي در ماده 68 قانون تجارت الكترونيكي و ماده 131 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح ، برخي از مصاديق جعل از طريق رايانه را جرم انگاري نموده است بايد اين بررسي صورت گيرد كه آيا با تصويب قانون جرايم رايانه‌اي ، ماده 131 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح و ماده 68 قانون تجارت الكترونيكي نسخ شده است؟ ماده 131 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح كه مقرر مي‌دارد «هرگونه تغيير يا حذف اطلاعات ، الحاق ، تقدم يا تأخير تاريخ نسبت تاريخ حقيقي و نظاير آن كه به طور غير مجاز توسط نظاميان در سيستم رايانه و نرم افزارهاي مربوط صورت گيرد… جرم محسوب و حسب مورد مشمول مجازات مندرج در مواد مربوط به اين قانون مي‌باشد.[1]

[1]  تركي ، غلامعباس ، همان منبع ص 22

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:جعل رایانه‌ای و مقایسه آن با جعل سنتی

دسته‌ها: دسته اصلی