دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 جعل رایانه‌ای و مقایسه آن با جعل سنتی

تعريف جعل

جعل در لغت به معني «ساختن، گردانيدن، قراردادن، وضع كردن، خلق كردن، آفريدن، ساختن سند يا نوشته ديگر به نام كسي بر خلاف حقيقت» است.[1]

از لحاظ فقه اسلامي نيز مي‌توان با استناد به عناوين كلي مثل منع اكل مال به باطل يا منع تدريس يا تقلب كه در قرآن كريم مورد اشاره قرار گرفته است، ارتكاب اين عمل را ممنوع و موجب عقاب تعزير دانست.

قرآن در منع «اكل مال بباطل» مي‌فرمايد «يا ايها الذين آمنو و لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل»[2]

جعل از منظر حقوقي: در قانون مجازات تعريفي از جعل ارائه نشده است و تنها به ذكر مصاديق بسنده شده است برخي از حقوقدانان تعاريفي از جعل ارائه داده‌اند از جمله گفته شده است «ساختن يا تغيير دادن آگاهانه نوشته يا ساير چيزهاي مذكور در قانون به ضرر ديگري به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل»[3] در جاي ديگر در تعريف جعل آمده است: «جعل و تزوير عبارت است از قلب متقلبانه حقيقت به ديگري به يكي از طرق مذكور در قانون در يك سند يا نوشته يا چيز ديگر است»[4]

و نيز گفته‌اند «جعل و تزوير عبارت است از ساختن متقلبانه يك نوشته يا سند يا چيزهاي ديگري از ابتدا تا انتها يا قلب حقيقت در يك نوشته يا سند خواه به صورت تقلبات مادي و محسوس از قبيل تغيير دادن كلمات يا عبارت به انحاء مختلف و خواه به صورت تقلبات  مفادي و غير محسوس از قبيل تحريف كه تغيير دادن موضوع يا مضمون گفته

[1] . ر. ك. محمد معين، فرهنگ فارسي (تهران: اميركبير، 1375 ج 10 ص 1230

[2] . آيه 188 سوره بقره

[3] . جرائم عليه امنيت و آسايش عمومي، دكتر ميرمحمد صادقي 1388 صص 247 و 248

[4] . حقوق جزاي اختصاصي گلدوزيان ايرج 1378 ص 437

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:جعل رایانه‌ای و مقایسه آن با جعل سنتی

دسته‌ها: دسته اصلی