دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 جعل رایانه‌ای و مقایسه آن با جعل سنتی

و اخذ گواهي مجعول

اخذ گواهي مجعول آيا مي‌تواند جزء عناصر متشكله بزه جعل كامپيوتري ‌باشد؟

طبق آنچه گفته شد اخذ گواهي در روال تأييد امضاي ديجيتال از ناحيه شخصي انجام مي‌شود كه مي‌خواهد صحت و سقم امضاء را تشخيص دهد پس از وصول تقاضاي صدور گواهي به دفتر خدمات صدور گواهي الكترونيكي مربوطه ، آن دفتر تأييديه يا گواهي را به صورت برخط براي متقاضي ارسال مي‌نمايد پس در حالت طبيعي گواهي مجعول معنا ندارد صدور گواهي مجعول در صورت‌هاي ذيل مفروض است:

الف- متصديان يك دفتر خدمات الكترونيكي اقدام به صدور گواهي مجعول بنمايند.

ب) يك گواهي مجعول توسط جاعل صادر و به دفتر خدمات الكترونيكي خاصي منتسب گردد.

ج) يك آدرس اينترنتي به دروغ دفتر خدمات الكترونيكي اعلام شود و متقاضي فريب خورده و اقدام به اخذ گواهي از آن نمايد.

در هر سه صورت فوق صدور گواهي مجعول است كه وصف مجرمانه دارد و نه اخذ آن. خصوصاً افرادي كه مبادرت به اخذ گواهي مي نمايند فاقد سؤنيت و خودشان غالباً بزه ديده مي‌شوند.

فقط ممكن است در يك صورت «اخذ گواهي مجعول» موضوعيت پيدا كند آن هم درجايي كه كارمند يك شركت كه مسئول احراز صحت و سقم امضاهاي الكترونيكي و اخذ گواهي لازم و ضميمه نمودن آن به سند با تباني با جاعل اصلي اقدام به اخذ گواهي مجعول و تأييد صحت امضاي سند بر مبناي آن نمايد. با توجه به اصل تفسير مضيق قوانين كيفري جرم دانستند چنين فعلي براساس اين ماده قابل پذيرش نيست[1].

 

[1]  جاويد نيا ، جواد، همان منبع صص 295 ، 246

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:جعل رایانه‌ای و مقایسه آن با جعل سنتی

دسته‌ها: دسته اصلی