دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 جعل رایانه‌ای و مقایسه آن با جعل سنتی

ج مهر

وسيله فلزي ، پلاستيكي، ژلاتيني و مانند اينهاست كه به طور معمول روي آن اسم شخص يا موسسه يا تصوير و يا علامت خاصي را حك و نقش مي‌كنند و از آن به جاي امضاء يا مكمل امضاء در جهت اعتبار بخشيدن به اسناد و نوشتجات استفاده مي‌شود[1]

از آنجا كه مهر نقش مهمي در روابط حقوقي ايفا مي كند و در بسياري از موارد ارتكاب جعل و تزوير در نوشته و سند به وجود مهر وابسته است قانون‌گذار ساختن مهر را به تنهايي به منزله ساختن سند به شمار آورده است و در آن به عنوان مصداقي از جعل  قابل مجازات اعلام كرده است شايد بتوان گفت مهر، مهم‌ترين وسيله اعلام اراده است و به ويژه در ارتباط با اسناد رسمي از يك ارزش فوق‌العاده برخوردار است.[2]

قانون‌گذار در ماده 523 قانون مجازات اسلامي مهر را به عنوان يكي از موضوعات جعل و تزوير آورده است ودر مواد بعدي تنها جعل مهر مقامات و مأموران اداري و اشخاص حقوقي را قابل مجازات اعلام كرده است و ساختن مهر اشخاص عادي مشمول ماده 536 قانون مجازات مي‌شود و  مصداق از ساختن نوشته و سند عادي به شمار مي‌آيد.

[1]   سليمان‌پور، محمد،جعل اسناد در حقوق ايران از نظر حقوق تطبيقي ،چاپ شوم، تهران گنج دانش 1357 ص53

[2]  منصور آبادي ،فتحي، همان، ص30

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:جعل رایانه‌ای و مقایسه آن با جعل سنتی

دسته‌ها: دسته اصلی