دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه : بررسی انواع ایهام در غزلیّات حافظ

 

یگانه،1389 :153)کارکرد این صنعت: توجّه به معانی دور و نزدیک لغت و ایجاد توهّم در خواننده است(شمیسا،1386: 160).

در کتب بدیع انواع گوناگونی برای ایهام آورده­ا­ند که عبارتند از: ایهام تناسب، ایهام تضاد، ایهام ترجمه، ایهام تبادر، ایهام تام، ایهام توکید، ایهام عکس، ایهام مبیّنه(آشکار)، ایهام مجرّده(پیراسته)، ایهام مرشّحه(پرورده)، ایهام موشح و ایهام مهیّا(غنی­پور و مهدی نیا،1390: 77).

علی رغم آن که ایهام و کنایه از نظر قصد گوینده یعنی توجّه دادن به معنی دوّم و دورتر، به هم شبیهند، دو تفاوت اساسی دارند: یکی وجود تلازم بین دو معنا در کنایه، و دیگری جمله بودن کنایه در اغلب موارد است.  ایهام غالبا کلمه است و در آن تلازمی در کار نیست و می­توان گفت: کلمه دو معنای متفاوت دارد. که مشهور بودن یکی شرط است(خرقانی،1389 :30). لازم به ذکر است، ماهیّت ایهام با استعاره و تخییل نیز متفاوت است زیرا «توریّه یا ایهام، ماهیّتی چند معنایی دارد. اما استعاره و تخییل ماهیّتی مجازی و تصویری دارند » (پیشین:37).

2-2-2-5- مراعات نظير (تناسب)

همبستگي يا مراعات نظير آن است كه واژه هايي در سخن به كار برده شودكه در معنا با يك ديگر پيوستگي و ارتباط داشته (كزّازي،1373: 103) و درآن برخي از واژه هاي كلام، اجزائي ازيك كُل باشندوآن را مؤاخات ، توفيق،تلفيق وائتلاف نيزمي نامند.(شميسا،1383 :107)[تناسب واژگان] خواه ازجهت هم جنس تضاد(contrast) از مسائل اساسي ادبيّات است و در بسياري از آثار بزرگ ادبي ، مدار بر تضاد قهرمان (protagonist) با ضدّ قهرمان(antagonist)يا انسان و درون او و يا انسان وطبيعت وازاين قبيل است.تضاد بديعي در حقيقت مينياتوري از اين مختصه مهم سبك ادبي است. (شميسا، 1383 :110)

 

2-2-3- سبک عراقي

سبك عراقي به لحاظ تاريخي، دورة مغولان و ايلخانان و تيموري را دربر مي گيردو ازقرن هفتم تا اواخر قرن نهم ادامه دارد، و امّا وجه تسميةآن اين است كه بعد از مغول، كانون هاي فرهنگي از خراسان به عراق منتقل شد(اين امر از زمان سلجوقيان آغاز شده بود، امّا خراسان هنوز نابود نشده بود)و شاعران و نويسندگان بزرگ غالباًاز شهرهاي عراقِ عجمند.(حال آن كه قبلاً – جزء شاعران سبك آذربايجاني- همه از شهرهاي خراسان بودند.) (شميسا، 1386 :188) شعر فارسي در اين دوقرن از وسعت و اعتلايي خاص بهره دارد و اگر از شاعران اين دوران- كه گروهي از آنان مقلّدان صاحب سبكان اند-بگذريم و از شاعراني چون فخرالدّين عراقي و سيف فرغاني وسلمان ساوجي و خواجوي كرماني و امثال آنان-كه هر يك در تكامل شعراين دوره از جهاتي اهمّيّت دارند- نيز صرف نظر كنيم ، سه قلة رفيع شعر فـارسي- يعني سعـدي و مولـوي و حافـظ در اين دوران ظهور كرده اند. اينان تجربة شعر فارسي پيش از خود را پيش روي دارند و با شعر ساده و طبيعي شاعراني چون رودكي وفرّخي وشعرزهدو مثل و اخلاق شاعراني چون ناصرخسرو و سنايي و عطّار و شعر دشوار و مبهم شاعراني چون انوري و خاقاني و نظامي آشنا هستند و جاده هاي مسلوك شعر فارسي را به خوبي مي شناسند و با هنروري هاي بزرگان پيش از خويش انس دارند و از حاصل تجربة آنان در تكامل شعر خويش آگاهانه بهره ها گرفته اندو بر بنيان سخن آنان ، كاخ سخن خويش را برافراخته اند . (غلامرضايي ،1381: 146)


روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

بررسي انواع ايهام در غزليّات حافظ

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته اصلی