دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :  بررسی خشونت جوانان و عوامل موثر برآن در بین جوانان شهرستان گیلانغرب

باندهاي جنايتكار ، خريد و فروش و توزيع اسلحه و مواد مخدر در محله افزايش مي دهد . البته اين عوامل خود با شرايط فعاليتهاي اقتصادي – اجتماعي محله رابطه دارد . براي مثال فرصتهاي محدود اقتصادي در يك اجتماع يا محله ممكن است به خريد و فروش مواد مخدر در سطح محله مشروعيت بخشد . بي سازماني اجتماعي پيش بيني كننده ديگري براي فعاليتهاي خشونت آميز است ، اين عامل شامل ميزان بالاي جرم ، فعاليتهاي باندهاي جنايتكار ، مساكن فقير ، و پسرفت عمومي در اجتماع يا محله است . اين نوع محلات معمولاً فاقد نهادهاي مناسب و خدمات مطلوب براي جوانان است  ، اجتماعات و محله ها مي توانند فرصتهايي براي جوانان ايجاد كنند تا در فعاليتهايي شركت كنند كه قدرت مسئوليت پذيري آنها را افزايش دهد .چنين تجربياتي به جوانان كمك مي كند تا مهارتهاي جديدي را بدست آورده و اعتماد به نفس آنها را افزايش دهد . اين شرايط خود احتمال خشونت را كاهش مي دهد ( شيخي ، 1382 : 90 و 93 ) .

4- عوامل محيطي

بر اساس مطالعات بدست آمده توسط كليفورد[1] ، بعضي از محيطها براي رشد و پرورش بهنجار اطفال مساعد نيست . مناطق فقير نشين و غير استاندارد چون زاغه ها نظير آن موجب بروز بسياري از انحرافات مي گردند . در نقاط ياد شده به دنبال پايين بودن سطح زندگي و وجود زمينه هاي مختلف فقر ، امكان به انحراف كشاندن نوجوانان و جوانان به چشم مي خورد در چنين جوامعي يا در چنين محيطهايي نشانه هايي از بي ثباتي مشاهده مي شود . ضعف قوانين و نبودن ممنوعيتهاي اجتماعي ، باعث بسياري از مفاسد در جامعه مي گردند ، كه نه تنها در آن نقاط آثار نامطلوب بر جاي مي گذارند . بلكه نتايج و اثرات آن در ساير نقاط جامعه نيز منعكس مي شود . عوامل محيطي نقش اساسي در گسترش فرهنگ خشونت در ميانه گروه ويژه اي از مردم دارد . بعضي از عوامل كه در اين سطح با خشونت مرتبط هستند عبارتند از : فقر ، در معرض خشونت رسانه ها قرار گرفتن ، آزادي عمومي جوانان و … . محققان اثبات كرده اند جواناني كه در فقر زندگي مي كنند و پايگاه اقتصادي – اجتماعي پاييني دارند احتمال بيشتري دارد كه درگير رفتارهاي خشونت آميز شوند . تحقيقات ديگر نشان داده است كه در معرض خشونت رسانه ها قرار گرفتن به ويژه در دوران بچگي موجب رفتارهاي پرخاشگرانه در فرد مي شود . رسانه ها با نمايش فيلم و صحنه هاي پرخاشگرانه و خشونت آميز ممكن است درك افراد از خشونت به عنوان يك رفتار هنجاري و معمولي و تقويت اين ايده كه خشونت يك استراتژي خوب و قابل قبول براي حل مشكلات است را تحت تأثير قرار دهند . به علاوه وقتي كه بزرگسالان نسبت به جوانان بي توجه و بي اعتنا شوند ، موجب مي گردد كه جوانان نيز در ايجاد يك رابطه اساسي و مهم با بزرگسالان در جامعه با مشكل مواجه شوند و اين فقدان[1] – Clifford


روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

بررسي خشونت جوانان و عوامل موثر برآن در بین جوانان شهرستان گیلانغرب

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

پایان نامه ارشد روانشناسی: بررسی خشونت جوانان و عوامل موثر برآن در بین جوانان شهرستان گیلانغرب

دسته‌ها: دسته اصلی