دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :بررسی رابطه بین مدیریت دانش و جهت گیری استراتژیک با در نظر گرفتن نقش نوآوری و عملکرد

 بپردازند. ابزارآلات، الگوها و فرايندهاي مورد نياز براي دست يابي به اين مهم در ادامهء مباحث ذکر پژوهشي جديدي ظهور کرده است که از انسجام متفاوتي برخوردار است. شيوه دوم، از توليد دانش«مبتني بر رشته» که در دانشگاه ها رايج است، يعني از شيوه يک، تمايز دارد. زمينه اکتشاف، نقش رشته، آميزه مهارتي پژوهشگران و اشکال سازمان، مسئوليت اجتماعي و بازانديشي محققان و کنترل کيفيت در اين دو شيوه با همديگر تفاوت دارد. شيوه دوم فرارشته‌اي  است و نه تنها مساهمت هاي رشته اي را فراهم مي‌ آورد بلکه در وراي آن‌ ها چارچوب هاي جديدي را مطرح مي‌کند. اين شيوه با ناهمگوني مهارت ها، ترجيح سلسله مراتب کوتاه تر و ساختارهاي سازمان موقتي مشخص مي شود و از لحاظ اجتماعي مسئول تر و بازانديش تر است. گيبونز  علل ظهور شيوه جديد توليد دانش را مورد بحث قرار مي‌دهد: با وجود موفقيت برجسته شيوه اول، در طي سال ها تعداد دانش‌آموختگان در زمينه امور پژوهشي و برخي از مهارت هاي تخصصي چنان افزايش يافت که امکان جذب آنها در ساختار رشته اي دانشگاه ها وجود نداشت. برخي از اين افراد در آزمايشگاه هاي دولتي و بخش صنعت جذب شدند و سايرين نيز آزمايشگاه‌ ها، هسته هاي فکري و دفاتر مشاوره اي خود را تأسيس کردند. در نتيجه تعداد اماکني که در آن ‌ها پژوهش کيفي میتوانست انجام شود افزايش پيدا کرد. اين افراد و سازمان‌ هاي آن ‌ها منابع فکري و زمينه اجتماعي شيوه جديد توليد دانش را شکل دادند. توسعه حمل و نقل و تکنولوژي اطلاعات ظرفيت تعامل اين مکان‌ ها را فراهم کرد. تعامل بين اين مکان‌ هاي دانش به انفجاري در تعداد پيوستگي‌ هاي متقابل و ترکيب‌ هاي ممکن دانش و مهارت انجاميد. نتيجه اين فرايندها را مي‌ توان به عنوان يک نظام توليد دانش داراي توزيع اجتماعي توصيف کرد که در آن ارتباطات فزاينده ‌اي در سراسر مرزهاي نهادي موجود رخ مي‌ دهد. برآيند اين وضعيت، شبکه اي است که گره ‌هاي آن اکنون در سراسر جهان کشيده شده و ارتباط و پيوستگي آن روز به روز افزايش مي ‌يابد. زمينه ‌هاي کاربرد غالبا مکان‌ هايي براي مسائل فکري چالش برانگيزند؛ درگيري در شيوه دوم اجازه دست يابي به اين مسائل و وعده‌ هاي همکاري نزديک با متخصصاني با مايه‌ ها و دورنماهاي متنوع را مي دهد(قانعي راد، 1381). در واقع خلق دانش فرآيندي بي پايان است که شامل خلق ايده هاي جديد، شناخت الگوهاي تازه، ترکيب قواعد جدا از يکديگر و ايجاد فرآيند هاي جديد به منظور ايجاد و خلق دانش است. همه ابزار هاي مشارکتي که در جهت به دست آوردن دانش مورد استفاده قرار مي گيرند، در خلق دانش موثرند. کتابخانه و بخش اسناد به عنوان منابع دانش نقش مرکزي دارند. توانايي سازمان در به وجود آوردن و توليد دانش، ابزار خوبي براي خلق دانش است(نوري و همکاران، 1388). براي خلق دانش راهکارهاي مختلفي وجود

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

 بررسی رابطه بین مدیریت دانش و جهت گیری استراتژیک با در نظر گرفتن نقش نوآوری و عملکرد93

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی رابطه بین مدیریت دانش و جهت گیری استراتژیک با در نظر گرفتن نقش نوآوری و عملکرد

دسته‌ها: دسته اصلی