دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه : بررسی رابطه بین مهارتهای مدیریتی مدیران و رضایت شغلی کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

 

 

 

 

 

 

3-1 جامعه آماری

جامعه بزرگترین مجموعه از موجودات است که در یک زمان معین مطلوب ما قرار می گیرد  تحقیق علمی با هدف شناخت یک پدیده در یک جامعه آماری انجام می شود. به این دلیل موضوع تحقیق ممکن است متوجه صفات و ویژگی ها، کارکردها و متغیرهای آن باشد یا اینکه روابط بین متغیرها، صفات، کنش و واکنش و عوامل تأثیرگذار در جامعه را مورد مطالعه قرار دهد. مجموعه واحدهایی که حداقل در یک صفت مشترک باشند یک جامعه آماری را مشخص می سازند و معمولا آن را با N نمایش می دهند. (خاکی، 1382).

جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق شامل تمامی مدیران و کارکنان شاغل در معاونت توسعه    و مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس می باشد.. این تحقیق شامل دو جامعه آماری می باشد , جامعه آماری اول شامل کلیه مدیران حوزه معاونت توسعه    و مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس (25)نفر باحجم نمونه (24) نفر است و جامعه آماری دوم شامل کلیه کارکنان حوزه معاونت توسعه و مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس (420) نفر باحجم نمونه(189)نفر  می باشد که روش کار ازنوع پرسشنامه میباشد و برای گردآوری اطلاعات از دو نوع پرسشنامه یکی پرسشنامه مهارتهای مدیریتی برای مدیران و دیگری پرسشنامه رضایت شغلی برای کارکنان استفاده  شده است.

3-2 روش نمونه گیری

جمعیت مورد مطالعه در این پژوهش , مدیران و پرسنل معاونت توسعه دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان بودند.از مجموع 25 مدیران معاونت 24 نفر و از مجموع 420 پرسنل جمعا 189 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شدند.

3-3 روش و ابزار جمع آوری داده ها

در این پژوهشنامه از 2 پرسشنامه استفاده شده است یکی پرسشنامه مهارتهای ادراکی , انسانی و فنی مدیریت و دومی پرسشنامه رضایت شغلی می باشد

 
 
 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

بررسی رابطه بین مهارتهای مدیریتی مدیران و رضایت شغلی کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

بررسی رابطه بین مهارتهای مدیریتی مدیران و رضایت شغلی کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه ارشد : بررسی رابطه بین مهارتهای مدیریتی مدیران و رضایت شغلی کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

دسته‌ها: دسته اصلی