دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :   بررسی زبان شناختی اسم مرکب فعلی در زبان فارسی و انگلیسی

،1372) از جمله ديگر پژوهش هاي سنتي است که به همه واژه هاي غير بسيط اعم از مشتق و مرکب مي پردازد.

دومين گروه پژوهش هاي صرفي “نوين غير تحليلي” تاُييد شده اند که تفاوت آنها با پژوهش هاي سنتي در اين است که اين پژوهش ها در طبقه بندي هاي خود از دست آوردهاي زبان شناسي سود نمي برند و در نتيجه انسجام بيشتري دارند و بيشتر از زبان روزمره و زنده استفاده مي کنند. اگرچه از يک نظريه خاص صرفي پيروي نمي کنند. سه اثر “ساختمان واژه زبان فارسي امروز”(علاءالدين بهشتي، 1355)”، ساخت اشتقاقي واژه در زبان فارسي امروز”(کلباسي، 1371)، “بررسي اسم و صفت مرکب در زبان فارسي معاصر”(کامبوزيا کرد زعفرانلو، 1373) نمونه هايي از اين آثارند.

بهشتي در آغاز کتاب خود آورده است:”منظور از نوشتن اين کتاب تهيه فهرست کاملي از مشتقات و ترکيبات زبان فارسي امروز است…. به طوري که بتواند براي برنامه ريزي ماشين هاي حسابگر فرهنگستان به کار برده شود. “بهشتي واژه هاي فارسي را به چهار مقوله اسم و فعل و صفت وقيد تقسيم کرده است و براي شناسايي هر مقوله معيارهايي به دست داده است. (مثلاً نک. بهشتي، ص 50-55). اشکالي که بر اين کتاب وارد است، ذره نگري فراوان و کم توجهي به تعميم است. مثلاً براي اسم مرکب نود الگو بر شمرده شده که در آنها بين اسم ذات، معني واسم عربي تفاوت وتمايز قائل شده است که توجيه ناپذيراست. (طباطبايي، 1382، ص40)

ايران کلباسي در کتاب “ساخت اشتقاقي واژه در فارسي امروز” بر اساس مفاهيمي که در زبان شناسي مطرح است به تشخيص الگوهاي کلمات مرکب پرداخته است (ص 35-80). اين اثر از يک نظريه منسجم صرفي پيروي نمي کند و در نتيجه گاهي دچار اشتباهاتي شده است و گاهي ميان واژه هايي که بر اساس الگوهاي زاياي صرفي ساخته شده و واژه هايي که به اصطلاح واژگاني شده اند ومعنايي پيش بيني ناپذير دارند، تمايز قائل نشده است. (طباطبايي، 1382، ص 41)

کرد زعفرانلوکامبوزيا در ” بررسي اسم و صفت مرکب در زبان فارسي معاصر” بر اساس مفاهيمي که در صرف مطرح است به طبقه بندي اسم ها و صفت هاي مرکب پرداخته و براي آنها پانزده الگو برشمرده است. او در طبقه بندي واژه هاي مرکب دقت نظر نشان داده اما کمتر به روابط نحوي و معنايي ميان اجزاي سازنده ي کلمات مرکب پرداخته است.

سومين نوع پژوهش را طباطبايي تحت عنوان “نوين تحليلي” نام برده است و به سه نمونه شاهد اکتفا کرده است.

 
 
 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

بررسی زبان شناختی اسم مرکب فعلی در زبان فارسی و انگلیسی

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

بررسی زبان شناختی اسم مرکب فعلی در زبان فارسی و انگلیسی

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه : بررسی زبان شناختی اسم مرکب فعلی در زبان فارسی و انگلیسی

دسته‌ها: دسته اصلی