دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :  تاثیر کیفیت سود بر واکنش سرمایه گذاران به گزارشات مالی تعدیلی شرکت ها

خود پیش­بینی­هاي مربوط به آینده را انجام دهند. دیدگاه دیگر این است که مدیریت با در دست داشتن منابع و امکانات به انجام پیش­بینی­هایی قابل اعتماد بپردازند و با انتشار عمومی این پیش­بینی­ها، کارایی بازارهاي مالی را افزایش دهند (شباهنگ، 1382).

شواهد تجربی نشان داده­اند که سرمایه­گذاران به اطلاعاتی نظیر پیش­بینی سود هر سهم اتکا کرده و در قیمت­گذاري سهام از آن استفاده می­کنند. این پیش­بینی، بیان­کننده انتظارات مدیریت در مورد رویدادهاي آتی  است که ممکن است به وقوع بپیوندد لذا دقت این پیش­بینی براي سرمایه­گذاران حائز اهمیت است زیرا تصمیم­گیري سرمایه­گذاران در مورد خرید، فروش و یا نگهداري سهام بر مبناي این اطلاعات است. بنابراین خطاي پیش­بینی سود عامل مهمی در عملکرد بازار ثانویه است (جگ و مکنومی[1]، 2003). از آنجایی که هم پیش­بینی سود و هم ایجاد اقلام تعهدي هردو در بردارنده درجه زیادي از ذهن­گرایی مدیریت است، اشتباهات موجود در برآوردهاي تجاري مدیریت به احتمال زیادي هم در پیش­بینی سود و هم در اقلام تعهدي آشکار می­گردد. این دو شیوه افشا بدلیل برآوردهاي نادرست مدیران از آینده تجاري شرکت­ها، در بر دارنده خطاهاي مشترکی هستند. بدلیل تغییر در شرایط تجاري (مانند تغییر غیر قابل پیش­بینی در تفاضاي بازار و استراتژي­هاي رقبا) محیط عملیاتی یک شرکت آکنده از ابهام است. این امر بدین معنی است که دانش مدیریت نسبت به محیط تجاري شرکت کامل نیست. دانش کم مدیریت به طور اجتناب­ناپذیري خطاهایی در برآورد چشم­انداز تجاري ایجاد می­نماید. به علاوه، عدم اطمینان در محیط عملیاتی میتواند جانبداري­هاي آگاهانه مدیریت را در پردازش اطلاعات تشدید نماید، که منجر به خطاهایی در برآوردهاي آینده تجاري می­شود (لطفی و حاجی­پور، 1389).

2-3-7- ارتباط بین سود و ارقام تعهدی و جریانات نقدی و مفهوم پایداری سود

قبل از پرداختن به قضيه پايداري اقلام تعهدي، ارائه تعريفي روشن از اين اقلام ضرورت دارد. پس از هيلي (1985) اغلب محققان از جمله اسلوان(1996)، خي (2001) و تامس و ژانگ (2001) اقلام تعهدي را تغيير در تفاضل سرمايه در گردش غيرنقدي و هزينه استهلاك تعريف كردند. اما اين در سیستم حسابداري تعهدي، رویدادهاي مالی بدون توجه به زمان دریافت یا پرداخت وجه حاصل از آن­ها، در زمان وقوع ثبت و گزارش می­شوند. بر این اساس، در سیستم تعهدي می­توان ادعا نمود که سود حسابداري همواره با جریان­هاي نقدي برابر نبوده، بلکه جزء تعهدي نیز در تعیین سود حسابداري مکمل جزء نقدي است. از سوي دیگر، نظر به اینکه سود یکی از عوامل اصلی در محاسبه سود غیرعادي است، چنین انتظار می­رود که اجزاي سود در پیش­بینی سود غیرعادي شرکت موثر واقع شود. پیرامون محتواي اطلاعاتی اجزاي نقدي و تعهدي سود در رابطه با پیش­بینی سود

[1] Jog & Macconomy

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

تاثیر کیفیت سود بر واکنش سرمایه¬گذاران به گزارشات مالی تعدیلی شرکت¬ها92

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته اصلی