دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :  مبانی فقهی شهید ثانی در معاملات

 

سوم علم تفسیر است[1] از منظر شهید ثانی قرآن از تحریف مصون است در دو دلیل خلاصه می شود :

– احادیث فراوانی است که ناظر به احکام فقهی و روایاتی است که درباره فضایل قرائت حفظ و نگارش در آثار وی مشهود است[2]. با امثتال این احکام و پیدایش آثار آن ها تحریف قرآن، دشوار بلکه محال خواهد بود .

– تواتر اجزای قرآن است . دلیل تواتر، تلفیقی از دلیل روایی و شواهد تاریخی است که بر اهتمام ویژه مسلمانان درباره جمع آوری، حفظ، ضبط، قرائت و نگارش قرآن تاکید دارد دلیل تواتر اجزای قرآن مبتنی بر دیدگاه آنان درباره تواتر قرائات هفت گانه بلکه دهگانه است که به طور قطع موجب تواتر اجزای قرآن خواهد بود[3] از نظر ایشان شناخت آیات الاحکام موقوف به آن است که آیات ناسخ را از آیات منسوخ باز شناسد هرچند این شناخت با مراجعه کردن به منبعی باشد که آیات ناسخ و منسوخ در آن آمده باشد[4].

یکی از انواع نسخ، نسخ در آیات است وی این رخداد را باور دارد و در مواردی از ناسخ و منسوخ قرآن بحث می کند اما معتقد است نسخ در سوره های مفصل قرآن رخ نداده و وجه         نام گذاری این گروه از سوره ها نبود نسخ در آن هاست[5].

نسخ قرآن به سنت، این مبحث از مسائل اختلافی بین فقها است از دیدگاه وی رخداد نسخ میان آیات پذیرفته شده و نیز اصل امکان این گونه نسخ را می پذیرد وی در نقد نظریه نسخ عقد موقت، از ناممکن بودن این شکل از نسخ سخن نمی گوید[6].

11- 2 سنت

[1]– عاملی زین الدین ، منیه المرید فی آداب المفید و المستفید ، تحقیق رضا مختاری ، چاپ اول ، مكتب الاعلام الاسلامي ،1409 ق ، ص 365 .

[2]– عاملی زین الدین، الاقتصاد و الارشاد ، چاپ اول ، موسسه نشر اسلامي ، قم ،1420ق ، ج 2 ، ص 789 ؛ همو ،                    روض الجنان فی شرح الارشاد الاذهان ، موسسه آل البيت (ع) لاحياء التراث ، قم ، بی تا ، ص 715.

[3]– عاملی  زین الدین ، منیه المرید ، ص 367 .

3- عاملی  زین الدین ، رسائل الشهید الثانی ، مرکز الابحاث و الدراسات الاسلامیه ، بوستان کتاب ، قم ، 1422 ق ، ج 1، صص 568-569 ؛ همو ، روض الجنان ، صص 7-75 ،179 ؛ همو ، الروضة البهیه ، ج 2 ، ص 78 و ج3 ، ص 312  و ج 4 ، صص 107، 104و  ج 5 ، ص 100 ؛ همو ، مسالک الافهام ، ج 3 ، ص24 و ج 4 ، ص 116 و ج 4 ، ص 158 و ج 6 ص 17 .

[5]– عاملی  زین الدین ، الروضة البهیه ، ج 1 ، ص 604 ، همو ، مسالک الافهام ، ج 7 ، ص 73 .

[6]– عاملی  زین الدین ، الروضة البهیه ، ج 5 ، ص 281 .

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

 مبانی فقهی شهید ثانی در معاملات

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه:مبانی فقهی شهید ثانی در معاملات