دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 اجرای کنوانسیون چهارم ژنودر سرزمینهای اشغالی فلسطین پیش و پس از الحاق فلسطین به کنوانسیونهای ژنو

بند اول- کدلیبر

جنگهای داخلی ایالت متحده به اولین تدوین حقوق جنگ منجر گردید. این مجموعه قواعد توسط رئیس جمهور امریکا آقای «ابراهام لینکن» رسماً به منظور استفاده ارتش آمریکا در آوریل 1863 مورد امضاء قرار گرفت. این مجموعه قواعد به عنوان دستورات شماره 100 وزارت جنگ آمریکا معروف است.

اگر چه این به عنوان یک سند داخلی است ولی اصول وضع شده در این کد، قابل استفاده بوسیله ملل متمدن می باشد و به عنوان حقوق عرفی جنگ می تواند مورد پذیرش قرار گیرد. بطور مثال در ماده ای به منع برده داری بدون تبعیض از هر رنگ و نژاد اشاره دارد که بیان کننده حقوق ملل می باشد.

مجموعه کدلیبر سعی در ایجاد تعادل بین ضروریات نظامی و رفتار انسانی دارد، حتی در ماده 22 از کد لیبر، تمایز بین افراد خصوصی و افراد نظامی دشمن را قائل است و این اصل هر چه بیشتر تایید کننده این است که شهروندان غیر نظامی، حیثیت و اموال و شخصیت آنها تا آنجا که ضروریات جنگی اجازه می دهد باید حفظ شود. ماده مذکور از کد لیبر در ماده های 48 و 51 پروتکل 1977 الحاقی به کنوانسیونهای ژنو مورد تاکید قرار گرفت. (در ماده 48 به اصل تمایز میان افراد نظامی و غیر نظامی و ماده 51 به اصل تمایز میان اموال نظامی و غیر نظامی اشاره دارد.

اگر چه کد لیبر جنبه های بشر دوستی را وارد حقوق جنگ نمود ولی همچنان با مجاز قرار دادن ضرورت نظامی در حقوق جنگ، تخلف از مقررات را تجویز می کرد. بر اساس ضرورت نظامی ایجاد قحطی و گرسنگی برای غیر نظامیان، بمباران غیر نظامیان بدون اخطار قبلی و نابودی دشمنان و اموال آنها را مجاز می دانست.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:اجرای کنوانسیون چهارم ژنودر سرزمینهای اشغالی فلسطین پیش و پس از الحاق فلسطین به کنوانسیونهای ژنو

دسته‌ها: دسته اصلی