دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی سن مسئولیت جزایی اطفال در حقوق کیفری ایران و انگلستان با در نظر گرفتن قواعد بین المللی

تعیین سنِّ «بلوغ شرعی» به عنوانِ «سنِّ مسئولیّت کیفری» در جرایم موجب حد و قصاص

در قانون جدید مجازات اسلامی مصوّب 1392، هرچند به موجب مواد 146 تا 148 این قانون، سنِّ بلوغ کیفری در دختران نه سال تمام قمری و در پسران، پانزده سال تمام قمری تعیین گردیده است و مراد از افراد نابالغی که در صورت ارتکاب جرم، مسئولیّت کیفری ندارند و صرفاً، بر اساس مقررات این قانون، نسبت به آنها اقداماتِ تأمینی و تربیتی قابل اعمال است، همان پسران زیر 15 سال و دختران زیر 9 سال تمام قمری است؛ با این وجود، حداقل سنِّ مسئولیّت کیفری و حداقل سنّی که امکانِ اعمال واکنشِ تنبیهی در قالب اقدامات تأمینی و تربیتی نسبت به افراد معارضِ قانون میسّر خواهد بود، نُه سال تمام شمسی نسبت به دختران و پسران در صورت ارتکاب جرایم تعزیری و نُه سال تمام قمری نسبت به دختران در صورت ارتکاب جرم حدی یا موجب قصاص است و از سویی دیگر، حداقل سنّی که در آن امکانِ اعمال مجازات نسبت به افراد وجود دارد، 15 سال تمام شمسی نسبت به دختران و پسران، در ارتکاب جرایم تعزیری و نُه سال تمام قمری و 15 سال تمام قمری به ترتیب برای دختران و پسران، در صورت ارتکاب جرایم موجب حد یا قصاص است.

مقنّنِ سال 1378 در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، به موازاتِ اعلام وفاداری به سنِّ بلوغ شرعی نه و پانزده سال تمام قمری در دختران و پسران به ترتیب، صرفاً از حیثِ دادرسیِ کیفری، در جهتِ انطباق با کنونسیون حقوق کودک، ذیل تبصره‌ی ماده‌ی 220، کلیه‌ی اشخاص زیر 18 سال را، بدون تفاوت از نظر جنس، کودک و نوجوان تلقّی نموده است و مقرّر داشته است: «به کلیه‌ی جرائم اشخاص بالغ کمتر از 18 سال تمام نیز، در دادگاه اطفال، مطابق مقرراتِ عمومی رسیدگی می‌شود».

منظور از سن مسئولیت کیفری، سنی است که اطفال تا قبل از رسیدن به آن سن، از مسئولیّت کیفری مبرّی بوده و نمی‌توان با آنها برخورد جزایی نمود. در واقع، عاملی که اطفال و نوجوانان بزهکار را، از مجرمین بزرگسال جدا می‌نماید، عامل سن می باشد. به طور کلی، در قانون جدید مجازات اسلامی، شاهد تحول واکنش اجتماعی در قبال بزهکاری اطفال می‌باشیم. برای هر سنّی از بزهکاریِ اطفال و نوجوانان، برخوردی متفاوت لازم است و نمی‌توان سنِّ مسئولیّت کیفری را صرفاً به دورانِ پیش از بلوغ شرعی و پس از آن دسته‌بندی نمود. به عبارتی، «سنِّ بلوغ شرعی» معادلِ «سنِّ مسئولیّت کیفری» نمی‌باشد. پارادوکسِ حاصل آمده میانِ معیار «سنِّ بلوغ شرعی» و «سنِّ مسئولیّت کیفری» در قانون جدید مجازت اسلامی به گونه‌ای است که هرچند قانونگذار جدید

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی سن مسئولیت جزایی اطفال در حقوق کیفری ایران و انگلستان با در نظر گرفتن قواعد بین المللی

دسته‌ها: دسته اصلی