دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی فقهی و حقوقی رحم اجاره ای

در اينجا يك نكته اساسي باقي مي ماند.

نقش و تأثير عرف در اثبات نسب در حالات مختلف باروري اعم از طبيعي و مصنوعي در حقوق ايران و حقوق تطبيقي چيست؟

بي شك چون پيدايش نسب در عرف اعتباري است. قانون نيز همين رابطه عرفي را مبناي وضع احكام قرار داده است. منتها قانون تصرفاتي در تشخيص عرف نموده است. كه به ناچار بايد حدودي داشته باشد.

دكتر مهدي شهيدي در مقاله اي با عنوان تلقيح مصنوعي انسان كه در مجموعه مقالات حقوقي مؤلف در سال 1375 به چاپ رسيد ضمن بررسي جزئيات نقش و تأثير عرف در قوانين و بالعكس ضمن بيان دو مقدمه نقش عرف را هم در موردي كه در آن نطفه زوج به زوجه قانوني و مشروع تلقيح مي شود و هم در موردي كه در آن نطفه مرد اجنبي به زن اجنبيه تزريق مي گردد در تعيين نسب تشريح مي شود. ضمناً ايشان در ادامه هر مبحث جداگانه حقوق تطبيقي را در فقه اسلامي و تا حدودي در حقوق فرانسه مورد تفحص قرار مي دهند. همچنين در مواردي كه عرف و قانون به هيچ وجه قادر به تشخيص نسب نمي باشد، مثل موردي كه نسب بين چند فرد مردد باشد. قاعدة فقهي قرعه را پيش مي كشند و تا حدودي قائل به اين قاعده مي شوند.

مقدمة اول: قانون رابطه عرفي نسب را معتبر دانسته و احكامي مختص آن وضع كرده است. سپس بنا به مصالحي مثل جلوگيري از اختلاط مياه، نظم بخشي به جامعه و انتساب وظايف به منسوبين نسبت به يكديگر ، اصل نكاح را تأسيس كرده كه بر اساس آن طفل ناشي از آنها را به دو طرف زن و مرد مرتبط دانسته كما اينكه طفل ناشي از نزديكي به شبهه را نيز به نكاح ملحق مي داند. منتهي رابطه طفل ناشي از زنا را غير معتبر دانسته و قطع نموده است.[1]

براي آشنايي با استدلالهاي ارزشمند ايشان عين مطالب را منعكس مي كنيم :

[1] – شهیدی، مهدی(1380)، وضعیت حقوقی کودک آزمایشگاهی(مجموعه مقالات)، تهران: انتشارات سمت و پژوهشکده خانواده.ص۷۱

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی فقهی و حقوقی رحم اجاره ای 

دسته‌ها: دسته اصلی