دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی نوآوريها و چالشهاي موجود در خصوص درجه بندي مجازاتها در قانون مجازات اسلامي مصوب 92

بند سوم:اصل شخصی بودن مجازات ها

در گذشته اقوام و کسان مجرم از مجازات معاف نبودند و علاوه بر مجرم ، دیگر افراد و آشنایان مجرم هم مجازات می شدند. اما قانون ژانویه 1970 میلادی به این بی عدالتی پایان داد. بر اساس همین قانون که بعدها به یکی از اصول حاکم بر حقوق جزا تبدل شد، مجازات ها فقط نسبت به مرتکبان جرم قابل اعمال اند و عوارض آن به هیچ وجه متوجه فامیل و کسان مجرم نخواهد شد. اجرای اصل شخصی بودن را می توان با تاخیر در تاریخ دید زیرا در قدیم نه تنها شخص بزهکار مورد تعقیب قرار می گرفت بلکه خانواده او نیز از تعرض مصون نبود و در مقابل عمل بزهکار مسئولیت داشت[1] این اصل در حقوق جزای جمهوری اسلامی ایران نیز پذیرفته شده است به موجب ماده 141 قانون مجازات اسلامی مصوب 92،  مسئولیت کیفری شخصی است.در حقیقت هر انسانی، خود مسئول اعمال ارتکابی خویشتن بوده و جایز نیست که فرد دیگری را به دلیل عملی که مرتکب انجام داده است مورد بازخواست و مجازات قرار داد. در این مورد ماده 142 ماده مارالذکر مقرر می دارد” مسئولیت کیفری به علت رفتار دیگری تنها در صورتی ثابت است که شخص به طور قانونی مسئول اعمال دیگری باشد یا در رابطه با نتیجه رفتار ارتکابی دیگری مرتکب تقصیر شود”مانند مسئولیت عاقله در پرداخت دیه، در جنایت های خطای محض در صورتی که جنایت با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود( ماده 463 قانون مجازات اسلامی) و بیشتر از موضحه باشد(ماده 467 قانون مجازات اسلامی)و ضمنا شخص جنایت را بر خود وارد نکرده باشد(ماده 465 قانون مجازات اسلامی)[2]

بند چهارم:اصل فردی بودن مجازات ها

به معنای توجه به ویژگی ها و خصوصیات فردی مرتکب در حین تعیین مجازات است.قاضی می تواند با توجه به شخصیت هر بزهکار مجازات وی را بین حداقل و حداکثر و با لحاظ کیفیات مخففه یا مشدده، تعلیق مجازات، آزادی مشروط و… تعیین کند

 

مبحث دوم: طبقه بندی مجازات

مجازتها از نظر هدف ، شدت وخامت وحقوقی که بر اثر آنها محدود می شود ، قابل طبقه بندی می باشد در این مبحث ابتدا به ذکر طبقه بندی مجازاتها پرداخته و سپس از مجازاتهای مهم سخن خواهیم گفت:

[1]شامبياتي،هوشنگ؛حقوقجزايعمومي،جدوم،چاپنهم 1378 ص420

 

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی نوآوريها و چالشهاي موجود در خصوص درجه بندي مجازاتها در قانون مجازات اسلامي مصوب 92 

دسته‌ها: دسته اصلی