دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 تقسیم مسئولیت میان اسباب زیان در فقه و حقوق ایران

گفتار چهارم: اسباب اجمالی

گاهی علم اجمالی به ایجاد ضرر توسط یکی از چند سبب محصور وجود دارد بدون اینکه سبب واقعی ضرر از بین آن‌ها معلوم باشد. برای مثال گروهی باهم به شکار می روند و در این میان، گلوله‌ای از تفنگ یکی از آن‌ها به اسبی اصابت کرده و می‌میرد. واضح است که تنها گلوله یکی از آن‌ها به اسب اصابت کرده است(راعی و شریفیان، ، 1390 ، 91. )یا مثلاً دو نفر از دو طایفه، با یکدیگر نزاع می کنند؛ سپس یک نفر از آن ها به میان طایفه خود رفته و بیست نفر مسلح با خود به همراه می آورد و چادرهای طرف منازعه قبلی را که سه نفر در آن ها بوده اند هدف گلوله قرار می دهند که در این میان یک نفر مُصلح که قصد برقراری آشتی میان آن ها را داشته است کشته می شود(گلپایگانی،1375 ، 286و287  ). با این فرض این ابهام پیش می‌آید که سبب واقعی مرگ چه کسی بوده است و در نتیجه خسارت باید توسط چه کسی جبران شود؟

فقها در پاسخ به پرسش فوق نظراتی ارائه نموده‌اند که به چهار دسته تقسیم می‌شود که در ادامه به آن پرداخته می‌شود

 

مبحث سوم- سبب مجمل و سبب ناشناس

در این گفتار در قالب چند مبحث به بررسی موضوع پرداخته می شود.

گفتار اول-سبب مجمل

که اشخاص به طور مستقل اما هم زمان، اعمال مشابه انجام می دهند و در نتیجه اقدام یکی از  آنها که به طور مشخص قابل تعیین نیست ، ضرری به ثالث وارد می آید .( صفایی، 1385، 15) یا اینکه چند عامل به طور گروهی به ارتکاب عملی اقدام کنند،به گونه ای که هر یک از عوامل، عمل مستقل، اما متشابه با عمل دیگران را به صورت هم زمان انجام دهد. علت و سبب حادثه زیان بارو ضرر بین چند علت محصور و مشخص وجود دارد اما زیان دیده نمی تواند آن را به طور دقیق و مشخص و قاطع تعیین کند و یکی از شرایط اصل آنها محصور بودن و مشخص بودن در گروه است(قاسم زاده،91،1387)به عنوان مثال:یک تیم جراحی پزشکی، مجهز به یک کادر پرستاری در صورت بروز مشکل و خطا از طرف آنها ،و مشخص نبودن اینکه چه شخصی از میان گروه باعث به وجود آمدن ضرر و خسارت شده است یا در اثر اعمال مشابهی که به طور همزمان از چند شخص مختلف سر می زند ضرری ایجاد می شود به نحوی که احتمال انتساب ضرر به هر کدام از عوامل مذکور می رود و دقیقا مشخص نیست که کدام یک از آنها سبب واقعی ضرر است و همزمانی بودن در سبب مجمل یکی از شرایط ایجاد مجمل بودن اسباب است.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:تقسیم مسئولیت میان اسباب زیان در فقه و حقوق ایران

دسته‌ها: دسته اصلی