دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 جعل رایانه‌ای و مقایسه آن با جعل سنتی

مقایسه رکن قانونی جعل رايانه‌اي وسنتی

درنظامهای مختلف حقوقی موضع گیریهای مختلفی درخصوص جعل رایانه ای به وجود آمده است؛بعضی ازکشورها اعمال مقررات سنتی را در مورد ارتکاب جعل وتزویر کافی می دانند.اما در ایران قوانین سنتی پاسخگویی اینگونه جرائم نبوده است.

درایران برای نخستین بار در زمینه کاربرد حقوقی رایانه وابزارهای الکترونیکی در سال 1382 قانون تجارت الکترونیکی به تصویب رسید.سپس درسال1388 قانون جرایم رایانه ای به تصویب رسید.که طی آن بیشتر سواستفاده هایی که ممکن است از رایانه به عمل می آید از جمله جعل وتزویر در رایانه جرم انگاری وقابل مجازات اعلام گردید.

2-1-1 عنصر قانونی جعل رایانه ای

وجود هر جرمي قبل از هر چيز به حكم قانون وابسته است آن مقرره ی قانوني كه بيان كننده‌ي رفتار مجرمانه و مجازات مترتب برآن است ركن قانوني هر جرمي را تشكيل مي‌دهد علاوه بر اين ارائه تعريف از هر جرم بايستي مبتني بر ركن قانوني آن جرم باشد.

براساس اصل قانوني بودن جرم و مجازات، هر رفتاري زماني جرم محسوب مي‌شود كه قانونگذار طي حكمي آن را ممنوع اعلام كرده و مجازات براي آن تعيين نموده باشد بنابراين هر جرمي در وهله اول و قبل از هر چيز به موجب يك حكم قانوني، در عالم اعتبار به وجود مي‌آيد از اين رو از حكم به عنوان عنصر قانوني ياد مي‌شود.

مواد 6 و 7 قانون جرايم رايانه‌اي ، به جرم جعل رايانه‌اي اختصاص يافته است ماده 6 اختصاص به جعل رايانه‌اي دارد كه به طور عمدي ارتكاب مي‌يابد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:جعل رایانه‌ای و مقایسه آن با جعل سنتی

دسته‌ها: دسته اصلی