دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 مدیریت و برنامه ریزی توسعه با تاکید بر اقتصاد گردشگری مبتنی بر صنایع دستی و معماری سنتی

ویژگیهای صنایع دستی ایران

مهمترین ویژگیهای صنایع دستی عبارتنداز:

1-برخورداری از بار فرهنگی؛ یعنی استفاده از طرحهای اصیل وبومی،رنگ های مناسب و طبیعی و شیوه های رنگ آمیزی سنتی

2-تأمین قریب 90درصد مواد اولیه از منابع داخلی؛ این امر از وابستگی به خارج از کشور؛ ما را بی نیاز نموده واز آسیب های احتمالی و فشارهای خارجی برحذر می‌نماید.

3-نقش دست انسان درتولیدآن،دراین خصوص چون نقش اساسی درتولید را انسان بازی می‌کند وبیش از 90 درصد فرایند کار با دست صورت می‌گیرد محصولات تولیدی خلاقانه است

4-مکمل اقتصاد کشاورزی بودن صنایع دستی در مناطق روستایی

5-عدم همانندی وتشابهات فرآورده های تولیدی با یکدیگر

6-برخورداری از ارزش افزوده بالا وعدم نیازبه سرمایه گذاری باسرانه زیاد، همراه باتنوع وانعطا ف پذیری فوق العاده تولیدات وتعدد رشته های صنایع دستی

7-عدم نیاز به سرمایه گذاری زیاد در مقایسه با سایر صنایع

8-عدم نیاز به کارشناسان و متخصصان خارجی با توجه به در اختیار بودن تمام مراحل در داخل کشور

9-امکان پذیربودن ایجاد وتوسعه صنایع دستی در مناطق مختلف کشور اعم از شهری، روستایی و عشایری

10-امکان انتقال تجربه،رموزوفنون تولیدی در صنایع دستی

11-خودمصرفی بودن بخش عمده تولید و برآورده ساختن نیازهای داخلی (یاوری وهمکار،1384)

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:مدیریت و برنامه ریزی توسعه با تاکید بر اقتصاد گردشگری مبتنی بر صنایع دستی و معماری سنتی