دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 اجرای کنوانسیون چهارم ژنودر سرزمینهای اشغالی فلسطین پیش و پس از الحاق فلسطین به کنوانسیونهای ژنو

گفتار سوم-وضعیت غیر نظامیان در جنگ فلسطین و اسرائیل

1-تفکیک  بین نظامیان و غیر نظامیان

در رابطه با هدايت عمليات جنگي در مخاصمات مسلحانه بين المللي و غير بين المللي، حقوق بين الملل بشر دوستانه بين دو دسته افراد تمايز قائل مي‌شود، علت چنين مسئله‌اي اعمال حمايت از پيش بيني شده از افراد – اعم از نظامي و غيرنظامي- مي‌باشد. دسته اول افرادي هستند كه عضو نيروهاي مسلح طرفين مخاصمه بوده و نظامي محسوب مي‌شوند كه اصطلاحاً آنها را رزمنده  مي‌ناميم. [1]اين دسته از افراد عمليات نظامي را انجام مي‌دهند. دسته دوم افرادي هستند كه دست به اعمال خصمانه نمي‌زنند و نقشي در عمليات جنگي بر عليه دشمن ندارند به همين دليل بايستي مورد حمايت قرار گيرند. اين دسته از افراد در اصطلاح حقوقي، غيرنظامي  نام دارند. بنابراين تبيين وضعيت حقوقي غيرنظاميان و تعريف آن به منظور شناسايي از رزمندگان در راستاي حمايت از غير نظامي در ادامه مطلب بررسي مي‌گردد.

 

1-   بررسي وضعيّت حقوقي غيرنظاميان:

وضعيت حقوقي غيرنظاميان در مقايسه با گذشته به دليل تغيير ماهيّت درگيري‌هاي مسلحانه دچار تغيير و تحول شده است. ماهيت درگيري‌هاي مسلحانه معاصر به گونه‌اي است كه غير نظاميان بيشتر از گذشته در معرض تاثيرات جنگ قرار دارند. امروزه دامنه تاثيرات مخاصمات منحصر به سربازان حاضر در ميدان جنگ نمي‌گردد بلكه غيرنظاميان نيز اين قابليت را دارند كه در مخاصمات مسلحانه مشاركت نمايند و دشمن را مورد هدف قرار دهند.  حقوق بين الملل بشر دوستانه معاصر، اين عملكرد غير نظاميان را مشاركت مستقيم در مخاصمات تلقي مي‌نمايد.  اشاره به مشاركت مستقيم در مخاصمات  بدين معني است كه ما مشاركت غير مستقيم نيز داريم.

[1] قواعد كاربردي حقوق مخاصمات مسلحانه، نوشته آنتوني پ. و راجرز، پل مالرب، ترجمه كميته ملي حقوق بشر دوستانه، مؤسسه انتشارات اميركبير، تهران، 1382.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:اجرای کنوانسیون چهارم ژنودر سرزمینهای اشغالی فلسطین پیش و پس از الحاق فلسطین به کنوانسیونهای ژنو

دسته‌ها: دسته اصلی