دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی تطبیقی موضوع عبادت اطفال از منظر فقهای شیعه و اهل سنت

1  بلوغ کوکان

«بلوغ» در لغت عبارت است از «رسيدن به نهايت و پايان چيزي؛ اعم از مکان، زمان يا کار ديگر». هنگامي که واژه «بلوغ» اضافه مي شود؛ مانند: «بلغ الغلام» يا «بلغت الجاريه»، به معناي «احتلام» دانسته شده است. ابن منظور در اين باره مي نويسد:

«بلغ الغلام: احتلم کأنّه بلغ وقت الکتاب عليه و التکليف و کذلک بلغت الجاريه» [1]؛ پسر چون به احتلام برسد، بالغ شده است، گويي که وقت تکليف و نوشتن احکام بر او فرا رسيده است و همچنين است درباره بلوغ دختر.

بلوغ در قرآن نيز به معناي «به انتها رسيدن» آمده است: (و لمّا بلغ أشدّه) که مراد رسيدن به سن بلوغ و جواني است و در تفسير آن اختلاف نظر است[2]

بلوغ از نگاه برخي واژه شناسان نيز به معناي «رشد» دانسته شده است. به باور اين دسته، بلوغ؛ يعني: رشد. ابن منظور از کتاب تهذيب چنين نقل مي کند:

«بلغ الصبيّ و الجاريه، إذا أدرکا و هما بالغان» ؛ پسر و دختر چون به درک و رشد برسند، بالغ شده اند.

بدين ترتيب، از نگاه واژه شناسان و اهل لغت، سن ويژه اي براي بلوغ مطرح نيست و آنان، سن خاصي را بيان نکرده اند و تنها به بيان «رشد» و «احتلام» بسنده نموده اند که رسيدن به اين حد، گواه بلوغ است.

بلوغ در اصطلاح عبارت است از پايان يافتن دوره کودکي که با پايان يافتن اين دوره، قانون گذار يا شارع، تکاليف شرعي را بر فرد بالغ مي نويسد و فرد مي تواند در اموال خود تصرف کند [3]

[1] راغب اصفهاني، حسين بن محمد، المفردات في غريب القرآن، تحقيق محمد سيد کيلاني، تهران، المکتبه المرتضويه، بي تا.ص36

[2] همان،بی تا،ص69

[3] عميم احسان، محمد، قواعد الفقه، کراتشي، الصدف يبلشرز، 1407 ق،ص69

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی تطبیقی موضوع عبادت اطفال از منظر فقهای شیعه و اهل سنت

دسته‌ها: دسته اصلی