دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی فقهی و حقوقی رحم اجاره ای

مقدمة دوم:

قانون مدني ايران به پيروي از حقوق اسلامي سعي كرده است تا آنجا كه عادتاً ممكن باشد با الحاق طفل به پدر و مادر و ايجاد نسب مشروع، نسل بشر را از سرگرداني و بلاتكليفي نجات داده و موارد قطع رابطه نسب هر چه بيشتر محدود سازد فقط در مورد زنا بنا به حكم و مصالحي يا معلوم بودن صاحب نطفه رابطة نسبي طفل و طرفين زنا را اعتبار نمي نمايد.پس از ذكر اين دو مقدمه اكنون در اصل بحث وارد مي شويم. در اين بحث دو مورد را مي توان تصور نمود.

1- موردي كه در آن نطفة زوج به زوجه قانوني و مشروع تلقيح مي شود.

2- موردي كه در آن نطفه مرد اجنبي به زن اجنبيه تزريق مي گردد.

مورد اول:

در اين مورد بايد گفت كه طفل ناشي از تلقيح، ملحق به زوجين است خواه تلقيح به وسيلة خود زوج انجام شود يا شخص اجنبي مباشر اين عمل گردد. اعم از اينكه زوجين از اين عمل با خبر باشند يا آنكه هر دو يا يكي از آن دو اطلاع نداشته و با عدم توجه ايشان صورت مي گيرد، مانند آنكه شخص اجنبي با وسايلي در خواب نطفه زوج را خارج كرده و در حالي كه زوجه او در خواب است به او تزريق كند .[1]

براي اثبات حكم اين مسأله مي گوييم همان طور كه در بند 1 گذشت قانون در اعتبار رابطه نسبي امري را اضافه بر آنچه عرف لازم مي داند در نظر نگرفته است و فقط در پاره اي موارد بنا بر مصالح اجتماعي تغييراتي در جهت اثبات يا نفي نسب انجام داده است، مثلاً بر طبق ماده (1167 ق . م ) در زنا رابطة نسب را نمي شناسد و عرف نيز به صرف آنكه شخص از نطفة ديگري تكون يافت رابطه نسبي بين آن دو را اعتبار مي نمايد. بنابراين در غير از موارد استثنايي كه قانون از نظر عرف تبعيت نكرده است و اين موارد استثنايي در خود قانون تصريح گرديده است بايد در اعتبار رابطة نسب به عرف مراجعه نمود. به طور كلي عرف طفل را فرزند صاحب نطفه مي شناسد و بين او و طرفين نطفه رابطه نسب برقرار مي نمايد، خواه انتقال نطفه مرد به رحم زن از راه طبيعي باشد يا از طريق مصنوعي ( حتي در مورد زنا هم عرف طفل را به صاحب نطفه ملحق مي كند، قانون در اينجا نظر عرف را رعايت نكرده است) و نيز ماده اي وجود ندارد كه نظر عرف را در اين مسأله انكار نموده باشد. لهذا بايد بر آن بود كه در اين مورد رابطة نسب بين طفل و زوجين صاحب نطفه برقرار مي گردد و طفل ملحق به آن دو مي باشد.

يك اشكال كه ممكن است در اين مسأله در ذهن وارد شود عبارت است از :

[1] – روحاني علي آبادي , م, 1380  مجموعه مقالات روش هاي نوين توليد مثل انساني از ديدگاه روش هاي نوين توليد مثل انساني از ديدگاه فقه و حقوق , تهران.شماره 3.ص۲۵

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی فقهی و حقوقی رحم اجاره ای 

دسته‌ها: دسته اصلی