دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل مفادی  در قانون مجازات 1392

مبحث پنجم-عنصر ضرر در جعل وتزویر

عنصر ضرر در تحقق  بزه جعل وتزویر نقش اساسی داشته بطوریکه حقوقدانان اتفاق نظر دارند که بدون ضرر اصلا تزویری واقع  نشود.در اینکه عنصر ضرر باید در رکن معنوی این بزه مورد بحث قرار گیرد یا از صفات تغییر وقلب حقیقت می  باشد وباید در رکن مادی به آن اشاره گردد.اختلاف نظر وجود دارد.اغلب حقوقدانان مدعی هستند عنصر ضرر باید در رکن مادی مورد مطالعه باشد،زیرا وجود ضرر از شرط “قلب حقیقت” است،[1]باید اذعان نمود آنچه در رکن معنوی در خصوص ضرر مطرح می شود،” قصد اضرار به غیر ” بوسیله جاعل است که به عنوان “سوء نیت خاص” باید مورد بررسی قرار گیرد،وآنچه در رکن مادی تحت عنوان عنصر ضرر مورد توجه است،این است که باید از عملیات اجرایی عامل احتمال وجود ضرر برای غیر باشد،تا “قلب حقیقت” کامل  ورکن مادی این بزه تمام گردد بنابراین در هر دو رکن از ضرر بحث خواهد شد.ودر هر رکن از یک جهت.

همانگونه که اشاره  شد “قلب حقیقت” باید به گونه ای باشد که قابلیت رساندن ضرر به غیر را داشته باشد،البته لازم نیست این ضرر فعلی باشد، [2]براین اساس “هرگاه کسی نام خود را در پروانه رانندگی،گذرنامه،شناسنامه،یا هر سند دیگری که اساسا” به دلیل انقضای مدت اعتبار آن دیگر هیچ ارزشی ندارد وارد کند،ونیز ساختن تقلبی اسکناس که به دلیل خارج شدن از رواج قانونی ارزشی برای آن قابل تصور نیست،جعل محسوب نمیشود.

[1] محمد زکی ابوعامر-سلیمان عبدالملعم،پیشین ص125

[2] ر.ک گلدوزیان-ایرج-پیشین ص 435 ومیرمحمد صادقی-حسین پیشین ص 291

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل مفادی  در قانون مجازات 1392

دسته‌ها: دسته اصلی