دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی میزان رمزگردانی گویشوران مازندرانی، ترکی و کردی

رمزگردانی موقعیتی

رمزگردانی موقعیتی زمانی به وقوع می­پیوندد که زبان­های بکار رفته در طول یک محاوره، بر اساس موقعیت­های گوناگونی که دو طرف گفتگو در آن قرار می­گیرند، تغییر می­نمایند. آنها در یک موقعیت از یک زبان و در موقعیت دیگر از زبان دیگری استفاده می­نمایند. در موضوع گفتگو هیچ­گونه تغییری ایجاد نمی­شود. معمولاً رمزگردانی موقعیتی را می­توان به راحتی تشخیص داد. به طوری که یک گونه در مجموعه خاصی از موقعیت­ها کاربرد دارد و گونه دیگر در گروه کاملاً متفاوتی از موقعیت­ها. در حقیقت وقوع رمزگردانی موقعیتی با به وجود آمدن هرگونه تغییر در موقعیت اجتماعی و نیز توصیف شرکت کنندگان از حق و حقوق و وظایف یکدیگر در ارتباط است (بنی شرکا، 2005: 44).

گامپرز (1982: 60-61) در توضیح کاربرد متناوب رمزها از نوع موقعیتی به این نکته اشاره می­کند که از گونه­های مختلف در محیط­های خاص استفاده می­شود، مانند خانه، مدرسه، محیط کار و … و یا این که با طبقه­های مختلفی از گویشوران از رمزهای متفاوتی استفاده می­شود. به عنوان مثال در جمع دوستان، اعضای خانواده، غریبه­ها، افراد زیردست، مقامات دولتی و … در هر یک از این موارد بین کاربرد هر رمز  خاص و بافت اجتماعی یک رابطه یک به یک وجود دارد. بنابراین هر رمز جایگاه و نقش متفاوتی در گنجینه زبانی آن منطقه دارد.

2-6-8-5- رمزگردانی استعاری[1]

دررمزگردانی استعاره ای وقوع تغییررمز، هیچ گونه ارتباطی با بوجود آمدن تغیردر حق و حقوق و وظایف شرکت کنندگان ندارد. در این نوع از رمزگردانی هر رمز با موضوعی خاص یا هویت اجتماعی ویژه ای در ارتباط است (بنی شرکا،2005 :44). به عبارت بهتر، چنانچه در حین صحبت با تغییر موضوع، زبان نیز عوض شود، در این صورت با رمزگردانی استعاره ای روبرو خواهیم بود. نکته قابل توجه در این میان آن است که میتوان در مورد برخی از موضوع ها به هر یک از دو زبان صحبت نمود ولی انتخاب هریک از این زبان ها به آنچه که پیرامون آن موضوع گفته می­شود، حال و هوای خاصی می­بخشد. هر انتخاب نشان دهنده ارزش های اجتماعی ویژه­ای است. در رمزگردانی استعاره ای به محض این که گویشور موقعیت را دوباره سازی کرد، از رمز متفاوتی استفاده می­نماید. به عنوان مثال در هر یک ازموارد زیر گویشور رمز خودرا تغییر می دهد: گذر از حالت رسمی به غیررسمی، دولتی به شخصی، جدی به شوخی.(واردهوق،103:2004).

[1] Metaphorical code switching

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی میزان رمزگردانی گویشوران مازندرانی، ترکی و کردی

دسته‌ها: دسته اصلی