دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی نوآوريها و چالشهاي موجود در خصوص درجه بندي مجازاتها در قانون مجازات اسلامي مصوب 92

مقدمه

از مسائل چالش بر انگیز فلسفه حقوق، اصل تناسب بین جرم و مجازات است.جرم مفهومی مشکک است که مصادیقش به یک اندازه برای جامعه خسارت بار فرض نمی شود بنابراین مجازات ها هم باید از درجات خفیف تا شدید درجه بندی شوند. قانون جدید مجازات اسلامی برخلاف قانون سابق مجازات های تعزیری را درجه بندی کرده است. به طوری که مثلا مجازات حبس بیش از 35 سال مجازات تعزیری درجه یک است سبک ترین مجازات تعزیری نیز مجازات تعزیری درجه هشت است که عبارت است از تا سه، ماه زندان و جزای نقدی تا ده میلیون ریال. در کنار تعیین درجه های هشت گانه مجازات، یکسری احکام نیز در نظر گرفته شده است، مثل این که اگر نوع مجازات خاصی داخل در این نوع مجازات های هشت گانه پیش بینی نشده باشد. جزو مجازات تعزیری درجه هفت است. ماده 19 قانون مجازات اسلامی به بحث درجات مختلف مجازات پرداخته است همه مجازات های تعزیری به هشت درجه مختلف تقسیم شده اند. مجازات های درجه یک حاوی سنگین ترین و مجازات درجه هشت حاوی سبک ترین میزان کیفر هستند. بنابراین هر چه از درجه مجازات کاسته شود مجازات شدیدتر خواهد بود صدور حکم به مجازات درجه یک بدترین خبری خواهد بود که برای یک مجرم تعزیری صادر خواهد شد.با ذکر مقدمه ای از درجه بندی مجازات در این فصل به مباحث درجه بندی مجازاتها پرداخته می شود.

 

مبحث اول:درجه بندی مجازات

درجه بندى صحيح جرايم و مجازاتها، نقش مؤثرى در صدور احكام قضايى عادلانه و متناســب با جرايم داشــته و ايجاد نظم در رويه ى قضايى را موجب شده و حاكميــت هرچه بيشــتر اصل قانونى بودن جرم و مجــازات، را در پى دارد. از اين رو، از گذشــته هاى دور تا كنون به ويژه در قرن اخير، موضوع درجه  بندى جرايم و مجازاتها، يكى از دغدغه هاى اصلى حقوقدانان بوده اســت. در حقوق ايران نيز اين موضوع، مطمح نظر قانونگذار قرار گرفته اســت؛ نخستين بار درجه بندى جرايم به صورت رســمى در قانون مجازات عمومى مصوب 1304 مطرح شــد

گفتار اول:فایده‌های درجه بندی مجازات‌ها

1-در تخفیف موضوع ماده (37) در هر جرمی که جهات تخفیف باشد یک تا سه درجه تخفیف داده می‌شود در صورتی که در قانون سابق قاضی می‌توانست تا یک روز حبس تخفیف دهد.

2- معافیت از کیفر؛ در درجات 7 و 8.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی نوآوريها و چالشهاي موجود در خصوص درجه بندي مجازاتها در قانون مجازات اسلامي مصوب 92 

دسته‌ها: دسته اصلی