دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 تحلیل ماده 688 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

مبحث سوم: مفهوم جرایم بهداشتی

بهداشت در لغت به معناي نگاه داشتن تندرستي، حفظ صحت و وسيله هاي نگهداري سلامت آمده است.[1]

معناي اصطلاحي بهداشت نيز از معناي لغوي دور نيفتاده است چنانكه پاره اي از نويسندگان بهداشت را به معناي نگهداري و اعتلاي سلامت، پيشگيري از بيماري و افزايش قدرت جسمي‌، روحي و اجتماعي افرادي كه به علت بيماري ناتوان شده‌اند دانسته اند.[2]

در اساسنامة سازمان جهاني بهداشت، تندرستي اين گونه تعريف شده است: «تندرستي يك حالت رفاه كامل جسمي، رواني و اجتماعي است و نه تنها نبود بيماري يا ناتواني.[3]

با توجه به اين تعريف بهداشت را به طور مختصر مي‌توان به معناي تأمين ، حفظ و ارتقاء تندرستي دانست.[4]

در قوانين و مقررات تجاري تعريف صريحي از بهداشت به چشم نمي‌خورد تنها در آيين نامة بهداشت محيط مصوب 24/4/71 هيأت وزيران اين تعريف براي بهداشت محيط ارائه شده است.

«بهداشت محيط عبارت است از كنترل عواملي از محيط زندگي كه به گونه اي روي سلامت جسمي‌، رواني و اجتماعي انسان تأثير مي‌گذارند.» بند دوم از مادة يك « قانون تشكيلات و وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي» نيز به برخي از ابعاد بهداشت اشاره كرده است؛

مادة‌1- وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي عبارتند از:

[1] دهخدا. علي اكبر، لغت نامه ، ج 4 ،‌ چاپ دوم: تهران، دانشگاه تهران،‌ 1377، ص 5110.

[2] صادقي حسن آبادي، علي،‌ كليات بهداشت عمومي،‌چاپ هشتم: شيراز، دانشگاه علوم پزشكي، 1375،‌ ص 39

[3] مجموعة كامل قوانين ومقررات بهداشتي،درماني وآموزشي،غلامرضا آجرلو، چاپ اول: تهران،‌‍ حيان، 1376، ص380.

[4] اصفهاني ، محمد مهدي، «بازنگري در مفاهيم سلامت، بيماري، بهداشت، درمان و شفا با الهام از معارف اسلامي‌»، مجموعه مقالات سمينار ديدگاه هاي اسلام در پزشكي، چاپ اول: دبيرخانه دائمي‌سمينار،‌ 1371، ص 112.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:تحلیل ماده 688 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

دسته‌ها: دسته اصلی