دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 تقسیم مسئولیت میان اسباب زیان در فقه و حقوق ایران

مبحث چهارم-مفهوم زیان

در این مبحث در قالب دو گفتار به بررسی مفهوم زیان پرداخته می شود.

گفتار اول-مفهوم زیان در لغت

«صحاح‌اللغة، ضرر را خلاف نفع می‌داند و صاحب قاموس(قريشي،  1376، 29) آن را «ضدنفع»، «سوءحال» و نهایه ابن اثیر و مجمع‌البحرین (طريحي۱۳۴۵،، 25)آن را، «نقص در حق» و مصباح‌المنیر (فيومي، 1405 ﻫ.ق.) در عمل مکروه نسبت به یک شخص یا نقص در اعیان و بالاخره مفرادات راغب اصفهانی (اصفهاني، ، 1369، 177) به سوءحال اعم از اینکه سوءحال نفس به خاطر قلت علم و فضل یا سوءحال بدن به خاطر فقدان عضوی از اعضاء و یا به خاطر قلت مال و آبرو معنی کرده­اند.»  (محقق داماد، ، 1375 142.) و از مشتقات آن به معنی «کسی را نیازمند و محتاج ساختن، گزند، رنج و علتی که مرد را از جهاد و مانند آن باز دارد کور شده.» (السنهوری،بی‌تا،775.) و همچنین به معنی «کسی را به چیزی مجبور کردن و ناچار ساختن» (ریکی، 1362، 326 .)آمده است. شاید به این خاطر ضرر گفته­اند که منبع و منشاء ظهور خیر و نفع را کور می­کند به طوریکه دیگر خیر و نفع حاصل نمی­گردد مثل کور شدن چشم و خشکیدن چشمه.

گفتار دوم-مفهوم زیان در اصطلاح

مفهوم حقوقی ضرر به مراتب از معنای لغوی آن فراتر رفته تا جائیکه در معنای حقوقی آن گفته­اند «ممانعت از وجود پیدا کردن نفعی که مقتضی وجود آن حاصل شده» (لنگرودی ، 1380، 415.)و ضرر در تفاهم عرف نقص مالی یا آبروئی یا جانی و هر ضرر دیگری است که درباره بعدی از ابعاد وجود و هستی شخص باشد، « به شرط اینکه مقتضی قریب آن تحقق یافته باشد، پس ممانعت از کشت زمین آباد، ضرر است…» (مدرسی،بی‌تا، 21.) و کاستن از دارایی شخص و پیش‌گیری از فزونی آن و در مواردی از دست دادن بخت و اقبال، موقعیت­های عملی، از دست دادن توان کار کردن و نیز از بین بردن امکان استفاده از موقعیتی که در نظر عرف، ارزش خاصی دارد مانند بلیط‌های بخت آزمایی یا شرکت در مسابقه ورودی دانشگاه. (کاتوزیان، ، 1380، 143 و 163 و پراکنده.)و گاهی عدم­النفع (لنگرودی،۱۳۴۳ ، 445.) و «وجه التزام»[1]  نیز ضرر تلقی گردیده­اند.

 

[1] حکم تمییزی ش 1450 مورخ 3/9/1326، شعبه چهارم دیوان عالی کشور

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:تقسیم مسئولیت میان اسباب زیان در فقه و حقوق ایران

دسته‌ها: دسته اصلی