دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 جعل رایانه‌ای و مقایسه آن با جعل سنتی

2  ماده 68 قانون تجارت الكترونيك

هركس در بستر مبادلات الكترونيكي ، از طريق ورود، تغيير، محو، توقف «داده پيام» و مداخله در پردازش «داده پيام» و سيستمهاي رايانه‌اي و يا استفاده از وسايل كاربردي سيستمهاي رمزنگاري توليد امضاء – مثل كليد اختصاصي – بدون مجوز امضاء كننده و يا توليد امضاي فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الكترونيكي و يا عدم انطباق آن وسايل با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهي مجعول و نظاير آن اقدام به جعل «داده پيام» هاي داراي ارزش مالي و اثباتي نمايد تا با ارائه آن به مراجع اداري قضايي ، مالي و غيره به عنوان «داده پيام‌»هاي معتبر استفاده نمايد جاعل محسوب و به مجازات حبس از يك تا سه سال و پرداخت جزاي نقدي به ميزان پنجاه ميليون ريال محكوم مي‌شود»[1]

تبصره : مجازات شروع به اين جرم حداقل مجازات در اين ماده مي‌باشد .

 

2-1-1-3 ماده 131 قانون مجازات نيروهاي مسلح

ماده 131 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح مقرر مي‌دارد:

«هرگونه تغيير يا حذف اطلاعات، الحاق ، تقدم يا تأخير تاريخ نسبت به تاريخ حقيقي و نظاير آن كه به طور غيرمجاز توسط نظاميان در سيستم رايانه و نرم افزارهاي مربوط صورت گيرد جرم محسوب و حسب مورد مشمول مجازات مندرج در مواد مربوط به اين قانون مي‌باشند[2]

 

[1]  قانون تجارت الكتونيكي مصوب 17/10/1382

[2]  قانون مجازات نيروهاي مسلح مصوب 9/10/1382

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:جعل رایانه‌ای و مقایسه آن با جعل سنتی

دسته‌ها: دسته اصلی