دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :دفاع در برابر حملات سیاه­چاله در شبکه های موردی سیار با استفاده از سیستم ایمنی مصنوعی

حمله‌ی حفره خاکستری[1] : اين حمله، نوع خاصی از حمله‌ی سیاهچاله است که گره مهاجم پس از جلب بسته هاي يک گره به سمت خود، گروهی از آن ها را به صورت انتخابی دور می ريزد و بقیه را ارسال می کند.

در اين حمله گره مهاجم يكی از گره‌هاي میانی يا يک گره با فاصله دورتر از گره مبداء است و در جريان مسیريابی شرکت می‌کند و بسته پیام درخواست مسیر را براي گره مقصد می‌فرستد و بسته پاسخ مسیر را نیز الگوريتم‌هاي مشارکتی ، غیر متمرکز بودن پروتكل‌ها و فقدان يک خط دفاعی مناسب باعث شده امروزه در مقابل اين حملات آسیب پذير باشند. در اين نوع حمله يک کاربر يا Node با دسترسی مجاز نمی‌تواند وارد شبكه شود. اين حملات می‌تواند خود را به شكل گوناگون بروز دهد. به طور مثال مشكلات نرم‌افزاري، مشكلات سیستم عامل و يا حتی مشكل در عملكرد باتري باشد. بهترين راه مقابله با چنین حملاتی بهره‌گیري از وصله‌هاي امنیتی (patch)  به روز کردن سیستم عامل به صورت متناوب است. به هر حال بايد توجه داشت که تعیین سطوح و الگوهاي امنیتی مناسب در مقابل چنین حملاتی کاري پیچیده‌ای است.

حمله‌ی پخش مكرر[2] :اين نوع حمله يک نوع از حملات به شبكه است که در آن داده‌هاي معتبر  به‌صورت خرابكارانه يا متقلبانه با تاخیر به مقصد می‌رسند يا تكرار می‌شوند. مهاجم حمله‌ی پخش مكرر را به داخل ترافیک مسیريابی شبكه ايی که قبلاً اسیر شده تزريق می‌کند. اين حمله معمولاً به مسیرهاي تازه احداث صورت می‌پذيرد. همچنین می‌تواند براي تضعیف راه حل‌هاي امنیتی به کار گرفته شود.

  حمله‌ی کرم چاله [3] :يكی از حملات بسیار مشهوري که خاص شبكه‌هاي موردي است، حمله‌ی سوراخ کرم می‌ باشد. در اين حمله دو گره متخاصم با همكاري يكديگر، يک اتصال کوتاه را در توپولوژي شبكه ايجاد می‌کنند. حمله‌ی مذکور به ترتیب زير اجرا می شود: درخواست مسیريابی از جانب يک گره، به يكی از گره‌هاي متخاصم می‌رسد. حال اين گره متخاصم درخواست را از طريق يک شبكه خصوصی براي گره دوم ارسال می‌کند. حال اگر اين دو گره مقدار شمارنده hop درخواست مسیر را عوض نكنند، مقدار زيادي از مسیر توسط اين شبكه خصوصی بدون افزايش مقدار hop طی شده است. بدين ترتیب ممكن است به جاي ده‌ها hop ، تنها با دو hop بسته به مقصد برسد. در اين حالت، مطمئناً اين مسیر به عنوان کوتاهترين مسیر انتخاب می‌شود.

[1] Greyhole Attack

[2] Replay Attack

[3] Wormhole Attack

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

یک الگوریتم جدید مبتنی بر بسته تله جهت کشف حمله سیاهچاله در شبکه‌های موردی 93

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته اصلی