دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :یک تحلیلِ خودقومنگاشتی از یک کرمانجِ خراسانی

همه‌یِ آنها روش‌هایی‌اند کیفی، موضعی ضدپوزیتیویستی اتخاذ کرده‌اند و همگی واکنش به جامعه‌شناسیِ مسلط (ساختگراییِ کارکردیِ) در زمانه‌ی خویش‌اند. این واکنش، دفاعی نیست. بیشتر از یاد اما نبریم که برغمِ همخانوادگیِ اتنوگرافی و اتنومتدولوژی و شباهت‌هایِ موجود در این میان، نباید دلالت هایِ متفاوتِ اینِ اتنویِ مشترک را نادیده گرفت. محلِ ارجاعِ این اتنوها توفیر دارد باهم. اتنویِ اتنوگرافی یک قومِ صاحب زبان است؛ اتنویِ بقیه یک گروه است که لزوما زبانِ خاصی ندارد و اگر هم متعلق به خرده‌فرهنگی با جارگونِ خاص باشد، باز هم توفیری نخواهد کرد. زبان در اینجا بهیچوجه چنانکه در اتنوگرافی هست، مطرح نیست. زبانی که در مردمنگاری مطمح نظر است، لانگ است؛ یک جارگون اما تنها یک پارول است.

« معنایِ ذهنی» در کنش متقابلِ نمادین را شخصِ پژوهشگر و از رهگذرِ بازسازی بدست می‌آورد. این بازسازی خود تحریفی است همدستانه. این پژوهشگر است که در نهایت حرفِ آخر را می‌زند. در ضمن، اینجا کنشگرِ زنده لازم است! آیا می‌توان مرده‌ای از فلان قوم در فلان جایِ جهان را به حرف آورد و حرف‌هایش را بازسازی کرد؟ قوم اما حتی در صورتِ مرگ هم زبان دارد؛ قوم خودِ زبان است، به زبانِ خودش می میرد. بازسازیِ فوق‌الذکر می‌تواند دوهدف بخود بگیرد: 1- برایِ رسیدن به « نظریه‌ای شخصی»  و تجویزِ آن برایِ سوژه‌یِ تعامل 2- رسیدن به روایتی ثانویِ خودزنینامه‌ای که مطلع پیشتر نوشته است. به عبارتی شکلِ ثانوی آن اتوبیوگرافی. ویراستاریِ دیگری در اینجا ناگزیرست. این بازسازی مستلزمِ ترجمه است. اصلا چرا باید یک خودزینامه را دوباره با جملاتی دیگر نوشت و به زندگینامه بدل ساخت؟ این کنش بهیچوجه در راستایِ فهم نیست.

اتنومتدولوژی ـ کردنِ پا در کفشِ موقعیت ـ خود حرکتی استعماری است و این وجه افتراقِ اصلی میانِ این دو روش است. در اتنومتودولوژی تجربه‌ای که می‌تواند کش بیاید و هزار شکلِ ممکنِ دیگر بگیرد، با رخنه‌یِ ناگزیرِ پژوهشگر می‌گسلد و همان لحظه‌یِ رخنه است که مرزهایِ کوچکی به تجربه می‌دهد. تجربه اینجا از کلیتِ خویش می‌افتد و قابلیتِ انتقالش را از دست می‌دهد، چراکه تعامل توسطِ رخنه ترک برداشته، شقه شده و وضعیت، دیگر همان وضعیتِ پیشارخنه نیست. این رخنه در تجربه نوعی دستکاری در فرهنگ است. آزمایشِ

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

یک تحلیلِ خودقومنگاشتی از یک کرمانجِ خراسانی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته اصلی