دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 احکام و آثار گذشت شاکی خصوصی در حقوق جزای ایران

جنایات در حکم شبه عمد

این نوع جنایات را اصطلاحاً «غیر عمدی» نیز می نامند. همانطور که گفته شد در چنین جنایاتی یک نوع تقصیر جزایی شامل (بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت مقررات) مربوط به امری وجود دارد. با توجه به اینکه این نوع جرایم خیلی به جرایم عمدی نزدیک هستند و پیش بینی آنها برای مرتکب سخت نیست قانونگذار نسبت به آنها سخت گیری بیشتری نموده است. عده ای بر این عقیده هستند که مجازات جرایم عمدی بر آنها جاری شود. بطور کلی می توان جرایم مزبور را به دو دسته تقسیم کرد: دسته اول تقصیراتی که در حوادث رانندگی حادث می شود. دسته دوم تقصیراتی که در غیر از امور رانندگی بوجود می آیند.[1]

 

جنایات در حکم شبه عمد در حوادث رانندگی

قانون تشدید رانندگان مصوب 1328 به عنوان اولین قانون مدون در این خصوص، جرایم  ناشی از رانندگی را بیان کرده بود و فقط جرایم موضوع مواد 3 و 4 (صدمه بدنی دارای طول درمان کمتر از دو ماه و یا بیش از دو ماه بدون اینکه عضوی از کار بیفتد) قابل گذشت شناخته بود. در خصوص ماده 4 قانون مذکور آرای متناقضی از شعب اول و نهم دیوان عالی کشور صادر شد که منجر به صدور رای وحد رویه شد.[2] جریان از این قرار بود که شعبه نهم دیوان با توجه به ماده 11 قانون تشدید محکومیت پژوهش خواه را در موردی که از مصادیق ماده 4 قانون تشدید مجازات رانندگان تشخیص داده شده و شاکی گذشت خود را اعلام کرده ابرام نموده و در نتیجه گذشت شاکی را موجب موقوف شدن تعقیب مجرم ندانسته بود در صورتیکه شعبه اول در موردی نظیر آن به استناد گذشت شاکی

[1] – زراعت، عباس؛ ملاک تعیین جرائم قابل گذشت، ص، مجله حقوقی عدالت آرا، شماره 1، پاییز 84، ص/31.

[2] – شماره 106-16/ 11/ 1353.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:احکام و آثار گذشت شاکی خصوصی در حقوق جزای ایران

دسته‌ها: دسته اصلی