دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی سن مسئولیت جزایی اطفال در حقوق کیفری ایران و انگلستان با در نظر گرفتن قواعد بین المللی

1  مبانی «اماره‌های عدم رشد» در نظام حقوقی انگلستان و انتقاداتِ فراروی آن

3-1-1-1 گونه‌های «اماره‌ی عدم رشد»

تدریجی بودنِ فرایند رشد جزایی از دیرباز در نظام کامن‌لا مورد توجّه واقع شده و بدین ترتیب، اماره‌های دوگانه‌ای در این نظام به وجود آمد. نخستین اماره، «فرضِ غیرقابل ردِّ عدم رشد» است و مخصوص کودکانی است که در سنینِ عدم تمییز مطلق قرار دارند. دومین اماره، «فرضِ قابل ردِّ عدم رشد» است که در مورد کودکانی که دارای تمییز نسبی می‌باشند، اعمال می‌شود.(پاک‌نهاد، پیشین، ص 23)

 

3-1-1-1-1 «اماره‌ی غیرقابلِ ردِّ عدم رشد»

نظام کامن‌لا از قرن چهاردهم میلادی، این اصل را که اطفال در سنینِ پایین، فاقد مسئولیّت کیفری‌اند، مورد پذیرش قرار داد. در ابتدا مرزی برای این محدوده‌ی سنّی وجود نداشت؛ لیکن، بعدها سنِّ هفت سالگی به عنوانِ حدِّ بالای آن منظور گردید. بدین ترتیب، اطفال زیر هفت سال، تعقیب کیفری و محاکمه نمی‌شدند. بر طبق رویّه‌ی اتخاذ شده در نظام کامن‌لا، نه تنها چنین اطفالی فاقد مسئولیّت کیفری بودند؛ بلکه اصولاً اعمالِ این گروه جرم به شمار نیامد. به عبارت دیگر، این گروه سنِّی، فاقد «اهلیّتِ جنایی» بودند. چنین رویّه‌ای به اتخاذ تصمیماتِ غیرمنطقی از سوی برخی دادگاه‌ها منتهی گشت که یک نمونه‌ی آن، پرونده‌ی «والترز علیه لونت» است. در این پرونده، دادگاه عمل ربایشِ یک سه‌چرخه از سوی طفل هفت ساله‌ای را سرقت ندانست و به دنبال آن، عمل پدر و مادر طفل را، در گرفتنِ مال ربوده شده نیز، مداخله در اموالِ مسروقه به شمار نیاورد.(میرمحمد صادقی، 1378، صص 155 ـ 154)

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی سن مسئولیت جزایی اطفال در حقوق کیفری ایران و انگلستان با در نظر گرفتن قواعد بین المللی

دسته‌ها: دسته اصلی