دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی فقهی و حقوقی جرم سرقت در قانون مجازات 1392

سرقت مقرون به پنج شرط مشدد

در ماده 222 « قانون  مجازات عمومی» مجازات سرقتی که واجد چهار شرط مذکور در مواد 223 و 225 قانون مذکور به علاوه یکی از چند شرط مذکور در بند 4 ماده 222 بود، حبس موبد تعیین شده بود. یکی از آن، ماده 651 « قانون تعزیرات»، مصوب سال 1375، جانشین ماده 222 « قانون مجازات عمومی» شد، و به موجب آن:

« هرگاه سرقت جامع شرایط حد نباشد، ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد، مرتکب به حبس از پنج سال تا بیست سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم می گردد:

  1. سرقت در شب واقع شده باشد.
  2. سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
  3. یک یا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند.

تبصره: منظور از سلاح مذکور در این بند موارد زیر می باشد:

  1. انواع اسلحه گرم، از قبیل تفنگ و نارنجک.
  2. انواع اسلحه سرد، از قبیل قمه، شمشیر، کارد، چاقو، پنجه بوکس.
  3. انواع اسلحه سرد جنگی، کاردهای سنگری متداول در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران یا مشابه آنها و سرنیزه های قابل نصب بر روی تفنگ.
  4. انواع اسلحه شکاری، شامل تفنگ های ساچمه زنی، تفنگ های مخصوص بیهوش کردن جانداران و تفنگ های ویژه شکار حیوانات آبزی.
  5. از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی به کار برده یا این که عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا برخلاف حقیقت خود را مامور دولتی قلمداد کرده یا در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا توابع آن است سرقت کرده باشند.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی فقهی و حقوقی جرم سرقت در قانون مجازات 1392

دسته‌ها: دسته اصلی