دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی فقهی و حقوقی آثار حکم موت فرضی بر غائب مفقود الاثر

 غائب مفقودالاثر

اگر بین غائب مفقودالاثر و همسرش نزدیکی صورت گرفته باشد، زن بعد از جدایی حق خواهد داشت تا همه مهر را از شوهرش مطالبه کند. ولی اگر قبل از نزدیکی دو طرف از یکدیگر جدا شوند، زن می تواند نصف مهر المسمی را از شوهرش بخواهد.

در صورتی که زوجه کسی مفقودالاثر گردد و زوج نخواهد زن غائبش را طلاق دهد، نکاح سابق به قوت خود باقی است ولی هرگاه بخواهد قانون مدنی این اختیار را به او داده تا او را طلاق دهد ( ماده 1133 ق م). با توجه به غیبت زوجه و عدم امکان تمکین او، بحث نفقه منتفی می باشد. اما مهریه همچنان برگردن زوج می باشد.

هرگاه غائب پس از صدور حکم موت فرضی برگردد، نسبت به اموال خود مالک شناخته می شود. کسانی که به عنوان وراثت اموالی را از او تصرف کرده باشند، باید آن چه را که از اعیان و یا عوض  و یا منافع اموال مزبور در حین پیدا شدن غائب موجود می باشد، مسترد دارند (مستفاد از ماده 1027 ق م) راجع به نکاح نیز شخص اگر پس از وقوع طلاق و قبل از انقضاء عده واجعت نماید، نسبت به طلاق حق رجوع دارد ولی بعد از انقضا مدت مزبور، حق رجوع ندارد.

پیشنهادها

راجع به اصلاح غائب مفقودالاثر ، ما نیز هم نظر با آقای دکتر صفایی می باشیم و بهتر بود قانون گذار در قانون به تبعیت از فقه اسلامی از واژه مفقودالخبر استفاده نماید. زیرا به هر حال اثر و نشانه ای از غائب باقی است. اموال و فرزندان و زوجه وی از جمله آثار و موضوعاتی هستند که مورد بحث قرار می گیرند و واژه مفقودالخبر مناسب تر به نظر می رسد.

نکته ای که در ماده 111 قانون امور حسبی جلب توجه می نماید این است که تعیین ناظر را برای امین در اختیار قاضی قرار داده است. از آن جا که وظیفه امین بسیار زیاد و متعدد می باشد و امکان رخ دادن اشتباه یا تخلف از جانب امین می باشد، به نظر ما بهتر بود قانون گذار قاضی را مکلف به تعیین ناظر برای اعمال امین می نمود.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی فقهی و حقوقی آثار حکم موت فرضی بر غائب مفقود الاثر

دسته‌ها: دسته اصلی