دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی در قانون مجازات اسلامي 1392

اسناد و اوراق بهادار

در ادامه بیان مصادیق موضوعی مطرح در ماده 598 (ق. م. ا) نظیر: وجوه نقدی، مطالبات، حوالجات و سهام که با آوردن حرف «یا» از یکدیگر متمایز شده اند مشاهده می شود قانونگذار بوسیله ی حرف «و» اسناد را به اوراق بهادار ضم و در حقیقت مقصود این است که این عبارات جمع واحدی دائر بر «اسناد و اوراق بهادار» را تشکیل داده اند. به بیان دیگر: صفت و خصیصه بهادار هم به اسناد و هم به ارواق تسری یافته وضعیت خاصی را بر آنها مترتب می نماید. [1]حال به شرح زیر به بیان اوصاف و ویژگیهای موضوع خواهیم پرداخت:

اسناد بهادار

اسناد در معنای عام جمع کلمه ی «سند» و به معنای «چیزی است که به آن اعتماد می نمایند»[2]

در اصطلاح حقوقی «وسیله ای است که به منظور اثبات عمل و قرارداد و یا تعهدی به کار می رود»[3]. قانون مدنی به منظور بیان تعریف سند در ماده (1284) اشعار میدارد: «سند عبارتست از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد». لذا طبق تعریف فوق هر گونه اظهار واقع (حادث ) بصورت مکتوب که در مقام طرح دعوی و یا دفاع در مقابل دعوای مطروحه بواسطه ی مُهر، امضاء و یا امر قطعی دیگری امکان انتساب به غیر را داشته باشد سند محسوب می شود.

 

[1] همان،ص29

[2] – امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج6،تهران، انتشارات اسلامی ،چاپ هشتم، دیماه 1376، ص 65.

[3] – عرفانی، محمود، حقوق تجارت، جلد اول،تهران، موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی (ماجد)، چاپ هفتم، پاییز 1373، ص 161

4

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی در قانون مجازات اسلامي 1392

دسته‌ها: دسته اصلی