دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 تقسیم مسئولیت میان اسباب زیان در فقه و حقوق ایران

تاثیر نظریه سبب نزدیکی و بلاواسطه در حقوق ایران

هر چند که این نظریه قدیمی ترین نظریه ارائه شده برای سبب مسئول است و در ظاهر قانون مدنی در صدر ماده 332اگر چه آن را به عنوان یک قاعده پذیرفته است ولی در ذیل ماده اقوی بودن سبب معیار انتساب زیان به سبب و مسئوولیت  وی معرفی و مقرر شده :«مگر اینکه سبب اقوی باشد به نحوی که عرفا اتلاف مستند به او باشد»اما با وجود این نباید نزدیکی یا دور بودن سبب را مسئول قرار دهیم هر چند نظریه سبب نزدیک در حقوق و دادگاهای ما کار را راحت کرده است تا جایی که د ر بعضی موارد سبب اصلی و مقصر را از یاد میبرن و باعث راحتی کا  ردادرسها شده است اما بهتر است که سببی مسئول شناخته شود که مقصر بوده ورابطه سببیت بین آن و ضرر محرز باشد

بند سوم-نظریه سبب متعارف و اصلی

الف-مبانی نظریه:سبب متعارف سببی است که با خسارت تناسب دارد و ورود ضرر از ناحیه او قابل پیش بینی باشد،مسئول خسارت است(ره پیک،71،138۷) این نظریه در اواخر قرن نوزدهم میلادی توسط فن کریس (von kris) فیلسوف و روانشناس المانی ابراز شد.ورویه قضایی آلمان به طور قاطع آن را پذیرفت: (قاسم زاده ،1387، 98) مطابق این نظریه ،باید بین سبب ورود ضرر و شرایطی که زمینه را برای تاثیر سبب فراهم آورده است فرق گذاشت. و حادثه ای سبب است که به صورت متعارف و عادی منجر به ورود ضرر شود.و نباید تمام حوادث و شرایط را در وقوع ضرر دخالت داشت و اما شرایطی که بر اساس حادثه و اتفاقی و بر اساس اوضاع و احوال استسنائی باعث ورود ضرر می شوند سبب آن حادثه محسوب نمی شود.و در این صورت هر کس را باید مسئول جبران حوادثی دانست که به حکم عادت  و معمول از تفسیر او ناشی می شود. و در مورد حوادثی که در اثر اتفاقهای غیر عادی ایجاد می شود مسئوولیت ی ندارد به بیان دیگر مقصر تنها مسئول حوادثی است که در نظر عرف قابل پیش بینی باشد.و طبق ماده 521 ق. م. ا  (هرگاه کسی در ملک خود به مقدار نیاز یا زائد بر آن آتش روشن کند و بداند که به جائی سرایت نمی کند و عادتا نیز سرایت نکند لکن اتفاقا به جای دیگر سرایت کند و موجب تلف یا خسارت شود ضامن نخواهد بود.)

برای مثال: اگر در نتیجه تصادف دو اتومبیل مسافری که دچار بیماری قلبی بوده است بمیرد. خطاکار مسئول مرگ او نیست و در نتیجه باید بین اسباب و شرایط تفاوت قائل شد،تمامی شرایط و حوادثی که به ضرر منتهی می شونددر زمره اسباب قرار نمی گیرند بلکه فقط عاملی سبب نامیده می شود که به طور متعارف منجر به ورود ضرر شود.ودر نتیجه حوادثی که بر حسب اتفاق و به طور استثنائی منتهی به ضرر می گردند جز اسباب به شمار نمی آیند.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:تقسیم مسئولیت میان اسباب زیان در فقه و حقوق ایران

دسته‌ها: دسته اصلی