دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 جعل رایانه‌ای و مقایسه آن با جعل سنتی

-و علامت

علامت، نشان و مشخصه‌اي است كه به وسيله آن يك مؤسسه سازمان ونهاد، اعم از دولتي يا غير دولتي و يك شيء خاص قابل شناسايي است چنين نشان و مشخصه‌اي مبين اعتبار و موقعيت حقوقي يك مؤسسه ويا يك كالاست همانند آرم و نشانة يك شركت دولتي، يك شركت خصوصي، يك اختراع ثبت شده، علامت استاندارد و علامتهاي ديگري از اين قبيل[1].

 

2-2-4-2 رفتار مجرمانه جعل

هر جرمي با ارتكاب يك رفتار مجرمانه به فعليت مي‌رسد و تا چنين رفتاري در عالم خارج بروز و ظهور پيدا نكند تحقق جرمي قابل تصور نيست به طور كلي رفتار مجرمانه آن قسم از رفتارانساني است كه به صورت ايجابي (فعل) و يا سلبي (ترك فعل) در مخالفت با اوامر و نواهي قانون جزء صورت مي‌پذيرد[2].

يكي از جهاتي كه جرايم را از يكديگر متمايز مي‌سازد و لازم است به صورت خاص مورد برسي قرا گيرد رفتار مجرمانه است.

به اعتبار رفتار مجرمانه، جعل به دو قسم مادي ومعنوي (مفادي) قابل تقسيم است در هر يك از اين دو قسم، كيفيت ارتكاب رفتار مجرمانه هريك را به طور جداگانه بررسي خواهيم نمود.

 

2-2-4-2-الف رفتار مجرمانه جعل مادي به نحو كلي

اكثر حقوق دانان با توجه به تعريف جعل رفتار مجرمانه آن را متغيير و تحريف حقيقت مي‌دانند آنها بر اين باورند كه بايد رفتاري از مرتكب سرزند كه منجر به تغيير واقعيت و حقيقي شود كه سند و نوشته حاكي از آن است بنابراين در همه صورتهاي جعل و تزوير، رفتاري كه به مرتكب قابل انتصاب است، تغيير و يا تحريف واقعيت يا وارونه جلوه دادن حقيقت است كه اثر و نتيجه آن در سند يا نوشته ظهور و بروز پيدا كند[3].

[1]  نجيب حسني، محمود (1992) شرح قانون العقوبات، قاهره دارالنهضه العربيه ص 190

[2]  نجيب حسني ، همان منبع ، ص 143

[3]  نجيب حسني (1984) ص 218، سالاري (1386) ص 55، پيماني (1380) ص 108

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:جعل رایانه‌ای و مقایسه آن با جعل سنتی

دسته‌ها: دسته اصلی