دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 رابطه فشارهای روانی با عوامل رافع مسئولیت کیفری

اجبار و اکراه

قانونگذار اسلامی ضمن ماده 54 قانون مجازات اسلامی 1370 اجبار واکراه را با هم و در کنار یکدیگر به کار برده بود اما در قانون مجازات اسلامی 1392 این دو از همدیگر تفکیک شده است، نخستین نگاه به این مواد متفاوت بودن مفهوم این واژگان را می­رساند، هر چند بسیاری از حقوقدانان این استنباط یا درست ندانسته و هر دو عبارت را دارای مفهوم کاملاًً یکسان و برابری می­دانند از سوی دیگر قانونگذار قبل از انقلاب در کنار حکم اجبار ظاهراً توجهی نداشته یا اجبار دربرگیرنده اکراه هم بوده آن را اعم از آن می­داند لذا بررسی این عمل با توجه به تغییر چند باره آنها در قوانین و پیشنهادی درست لازم وضروری می­باشد.

بر خلاف جنون که شعور و قوه تمیز را مختل کنند. اجبار تأثیر بر قوای عاقله انسان ندارد. چون انسان مجبور می­داند که چه می­کند و به عواقب کار خود نیز آگاه است، ولی بر خلاف میل خود نمی­تواند از این کار خودداری کنند.

اجبار اعم از مادی و معنوی اراده را زائل می­سازد و از علل عدم تقصیر می باشد. اجبار مادی که همان فورس ماژور می­باشد گاهی به علت یک حادثه طبیعی است و گاهی ناشی از اقدامات شخصی خارجی است. شرط تحقق فورس ماژور این است که عدم نا­شایسته از آن مطلق باشد، بدین معنی که مقاومت قابل پیش بینی و قابل احتزاز نباشد. شرط دیگر این است که عدم امکان مربوط به امری خارج از شخصیت مرتکب باشد و به هر صورت مستند به فعل مرتکب نباشد. اجبار معنوی مشابه اکراه در حقوق مدنی است، برای تشخیص آن ملاک عینی وجو د ندارد و باید با توجه به شخصیت، اخلاق و زن و مرد بودن مرتکب معلوم شود. اجبار معنوی که علت آن مشروع باشند رفع تقصیر نمی­کند شرط این که اجبار از اسباب عدم تقصیر باشد این است که غیر قابل مقاومت باشد و ناشی از شخصیت مرتکب نباشد(باهری، محمد. 1389. 322).

در اجبار معنوی(کراه) قهر و جبر مادی در بین نیست عامل روحاً تحت فشار قرار می­گیرد به نحوی که آزادی اراده خود را در ارتکاب جرم از دست می­دهد(باهری، محمد. 1389. 326) اکراه که از اصلاحات فقهی است بیان مرتبه­ای از اجبار است که در آن حال، شخص به عمل یا ترک عملی وادار شده که از آن کراهت دارد و منشاء این فشار روانی تهدیدی نامشروع علیه جان و مال و ناموس اکراه شونده است. (اردبیلی، محمدعلی. 1390. 91) اجبار و اکراه در متون قانونی، اغلب مترادف به کار می­روند. ولی در واقع اجبار قصد را زایل می­کند و اکراه رضاء را از بین می­برد. به عبارت دیگر شخص مجبور فاقد قصد در ارتکاب جرم است ولی فرد اکراه شونده واجد قصد است، ولی رضایت واقعی به ارتکاب جرم ندارد. (گلدوزیان، ایرج. 1386. 249 ).

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:رابطه فشارهای روانی با عوامل رافع مسئولیت کیفری

دسته‌ها: دسته اصلی