دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 سیاست کیفری ایران راجع به هواپیما ربایی

گفتار دوم – جرايم مندرج در قانون مجازات اخلال كنندگان در امنيّت پرواز هواپيما و خرابكاري در وسايل و تأسيسات هواپيمايي مصوّب 4/12/1349

اوّلين مورد از جرم هواپيمايي در ايران در سال 1349 به وقوع پيوست. به هنگام ربوده شدن هواپيماي 727 شركت هواپيماي ملّي ايران و فرود آن در بغداد؛ به دعوت آقاي دكتر گنجي، رئيس وقت دانشكده حقوق، جلسه‌اي با شركت آقايان دكتر پاد، دكتر صفايي، دكتر بوشهري، به منظور بررسي هواپيماربايي تشكيل و نظرات و پيشنهاداتي ابراز شد؛ از جمله اين كه هواپيماربايي را هواپیماربایی محسوب كردند و با ماده 232 ق.م.ع سابق قابل انطباق دانستند اين نظريه به اين دليل ابراز شد كه در آن موقع (تيرماه 1349) هنوز قانون اخلال كنندگان در امنيّت پرواز به تصويب نرسيده بود. هم چنين در گفت و گوي آقاي دكتر گنجي به نقل از منابع امريكايي (بردن هواپيما) را هواپیماربایی دانستند.[1]

در اين هنگام بود كه قانون گذار ايران به فكر مقابله با پديده نوظهور افتاد و حاصل آن تصويب ماده واحد قانون مجازات اخلال كنندگان در امنيّت پرواز هواپيما و خرابكاري در وسايل و تأسيسات هواپيمايي بود؛ كه تا اين زمان تنها ماده قانوني است؛ جرم تصرف غيرقانوني را، در مقرّرات داخلي تشكيل مي‌دهد.

اين قانون به طور كلّي در ارتباط با سه موضوع است؛ كه عبارتند از :

الف- تصرف غيرقانوني هواپيما

ب – اخلال در پرواز

ج – خراب كاري در فرودگاه و تأسيسات وابسته

    بند 1 ماده واحده فوق الذكر مقرر مي‌دارد: «كساني كه با اجبار يا ارعاب و ترديد يا اعمال خدعه و نيرنگ، هواپيماي آماده براي پرواز يا در حال پرواز را در اختيار بگيرند يا به نحوي از اختيار مسئولين خارج ساخته و موجب تغيير مسير يا مقصد هواپيما شوند يا در نقطه‌اي غير از مقصد هواپيما را مجبور به فرود نمايند به حبس جنايي درجه 1 از 3 تا 15 سال محكوم مي‌شوند و در صورتي كه ارعاب و تهديد با استفاده از سلاح يا مواد منفجره يا محترقه يا خطرناك ديگر صورت گيرد؛ چنانچه مرتكب يك نفر باشد به حداكثر مجازات مقرر بالا و اگر بيش از يك نفر باشند،

[1] -روزنامه اطلاعات، پنج شنبه 4 تيرماه 1349.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:سیاست کیفری ایران راجع به هواپیما ربایی

دسته‌ها: دسته اصلی