دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 سیاست کیفری ایران راجع به هواپیما ربایی

گفتار دوم-تعریف جرم سرقت در نوشته های حقوقی

باتوجه به تعریفی که قانون مجازات اسلامی از سرقت کرده است، نویسندگان حقوق کیفری بر این عقیده اند که چون قانونگذار ایران سرقت را معنون به حد و تعزیرکرده است، بایستی تعریف آن به گونه ای باشد که هر دو را شامل شود و تعریف کنونی قانون مجازات اسلامی هر دو را در بر نمی گیرد. زیرا به عقیده آنها قید «به طورپنهانی » که در ماده 197 قانون اخذ شده، مربوط به سرقت مستوجب حد است و چون سرقت مستوجب تعزیر نیز وجود دارد، بایستی تعریف به گونه ای باشد که شامل آن نیزبشود.[1]

برای رفع این اشکال گفته اند، باید قید «بطور پنهانی » حذف و بجای آن قید«متقلبانه »، جایگزین گردد. از این روی تعریفی را از حقوقدانان گذشته که ازنظام حقوقی فرانسه اخذ شده است [2] ارائه کرده و گفته اند: هواپیماربایی عبارت است از: ربودن متقلبانه مال منقول متعلق به دیگری. از دیدگاه آنان تعریف فوق از هواپیماربایی، شامل هواپیماربایی حدی و تعزیری است زیرا متقلبانه بودن، یعنی فقدان علم و رضایت صاحب مال.[3] بنابراین برای تحقق مفهوم متقلبانه،بحسب ظاهر وجود دو عنصر عدم علم و عدم رضایت صاحب مال ضروری است.اینگونه تغییر و اصلاح در تعریف سرقت با توجه به ذهنیتی است که حقوقدانان ایرانی از نظام حقوقی انگلیس و فرانسه دارند. این امر درست به نظرنمی رسد، زیرا اگر قرار است تغییر و اصلاحی در تعریف هواپیماربایی انجام گیرد، بایستی با توجه به پیشینه فقهی و ذهنیت قانونگذار باشد، نه آنچه که در دیگر نظامهای حقوقی مطرح است. همانگونه که قبلا نیز بیان گردید، قانونگذار در تعریف هواپیماربایی ازمباحث فقهی بهره جسته و بر این باور بوده است که در آن چارچوب مشی کند. درنوشته های فقهی که برگرفته از کتابهای لغوی است، در نهاد و معنای واژه سرقت تاکید می شود، مخفیانه بودن اخذ شده است، خواه سارق مستوجب حد باشد یاتعزیر. در هر حال، هنگامی هواپیماربایی صدق می کند که عمل مخفیانه انجام پذیرد. حال اگرشرائط حد فراهم شود مستوجب حد والا مستوجب تعزیر خواهد بود. لذا این سخن که برای شمول تعریف نسبت به سرقت تعزیری باید قید «مخفیانه » حذف شود، درست نیست .[4]

[1] . میرمحمد صادقی، حسین، پیشین، ص 186 محمد جعفر حبیب زاده، حقوق جزای اختصاصی،ص 15، چاپ دوم، قم، سمت، 1374، هوشنگ شامبیاتی، حقوق کیفری اختصاصی، ص 34 چاپ اول، تهران، ویستار، 1375، ص 34 علی آزمایش، پیشین ، ص 6. 46 . همان.

[2] پاد، ابراهیم ،حقوق کیفری اختصاصی، ص 3، چاپ دوم، تهران، دانشگاه تهران،1348

[3] . شامبیاتی، هوشنگ، پیشین، ص 34.

[4] .فولادی,سمیه,اثرات جرم در جامعه,قم,ص۱۸

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:سیاست کیفری ایران راجع به هواپیما ربایی

دسته‌ها: دسته اصلی