دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 سیاست کیفری ایران راجع به هواپیما ربایی

مبحث چهارم-مفهوم هواپیما ربایی

نسبت به ماهيّت هواپيماربايي نظرات مختلفي ارائه شده؛ ولي همان طور كه مورد تأييد كنندگان كميته ايكائو و امضاء كنندگان پيمان توكيو و لاهه است، هواپيماربايي جرم خاص و مستقلي، كه زاييده‌ي تكنولوژي است.

در زبان فارسي از هواپيماربايي با واژه‌ها و عبارات متفاوتي نظير راهزني هوايي و هواپيماربايي و هواپیماربایی هوايي و هواپيما دزدي ياد شده است.[1]در زبان انگليسي به صورت متداول اصطلاح hijacking يا skyjacking را به كار مي‌برند.[2]

با وجود تعريف‌هاي زيادي كه از هواپيماربايي شده؛ تعريف جامع و مانعي از آن نداريم.

در كنوانسيون لاهه ماده 1 مقرّر داشته، هركس در داخل هواپيماي در حال پرواز از طريق غير قانوني و يا توسل به زور يا تهديد به زور يا هر نوع ارعاب ديگر هواپيما را تصرف و يا كنترل آن را در دست گيرد و شروع به ارتكاب اعمال مزبور كند و يا در ارتكاب اين اعمال يا در شروع به آن معاونت كند، مرتكب جرم مي‌شود. (جرم تصرف غير قانوني هواپيما)، لازم به ذكر است؛ برعكس هواپیماربایی وسايل نقليه زميني اين جرم معمولاً براي ربودن بار هواپيما و محموله صورت نمي‌گيرد بلكه با اهدافي هم چون آزادي هم رزمان از زندان يا به عنوان يك گلوله مانند حادثه 11 سپتامبر يا فرار و پناهندگي صورت مي‌گيرد؛ به طوري كه در سال 1947 ، 60% از هواپيماربايي‌ها جهت فرار و پناهندگي صورت گرفته بود.

بند ب قسمت اوّل از مادة 1 كنوانسيون توكيو مقرر گرديده؛ انجام هر عمل حتي اگر متضمن هيچ جرمي نباشد؛ ولي سلامت و امنيّت هواپيما و سرنشينان و محمولات آن را به مخاطره اندازد موجب اجراي مقررات اين كنوانسيون خواهد شد؛ با توجّه به بند ب مادة 1 كنوانسيون توكيو جرايم عليه امنيّت پرواز را مي‌توان چنين تعريف كرد:

[1] – رسولي توانا، عبدالله، جرايم عليه امنيّت هواپيماها، رساله كارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت مدرس، 76،ص 71.

[2] – شاملو احمدي؛ محمد حسين، فرهنگ و اصطلاحات عناوين جزايي، نشر داديار، 1380، ص 464.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:سیاست کیفری ایران راجع به هواپیما ربایی

دسته‌ها: دسته اصلی