دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 سیاست کیفری ایران راجع به هواپیما ربایی

مبحث دوم-بررسی هواپیما ربایی در حقوق کیفری ایران

با توجّه به اينكه منابع قانوني ما در اين زمينه اندك هستند، بهتر ديديم، كه شرح اين جرايم را به ترتيب تاريخ تصويب آنها، ذكر كنيم. لذا گفتار نخست اين مبحث به جرايم مندرج در قانون هواپيماي كشوري مصوب 8/4/1328 اختصاص داده شده است.

و در گفتار دوم نيز به قانون مجازات اخلال كنندگان در امنيت پرواز هواپيما و خراب كاري در وسايل وتأسيسات هواپيمايي مصوب 4/12/1349 مي‌پردازيم.

و در گفتار سوم قانون تشديد مجازات كبوترپراني مصوب51 مورد بررسي قرار داده شده است و در نهايت در گفتار چهارم، جرايم مندرج در قانون مجازات اسلامي مصوب 75 را بررسي كرده‌ايم. [1]

گفتار اوّل – جرايم مندرج در قانون هواپيمايي كشوري مصوّب 1328

در مقرّرات داخلي اوّلين قانوني كه به بيان جرايم عليه امنيّت پرواز پرداخته قانون هواپيماي كشوري مصوّب 1/5/28 است.

مواد 25 و 26 و 27 و 28 اين قانون اعمالي كه امنيّت پرواز را به مخاطره مي‌اندازد؛ را ممنوع كرده و مرتكبان اين گونه اعمال را مستوجب مجازات حبس و جزاي نقدي دانسته است، جرايم مندرج در اين قانون را مي‌توان به دو قسمت تقسيم كرد.

الف – جرم ايجاد خطر براي هواپيما و سرنشينان

ب – راندن هواپيما به نحو غير قانوني

ماده 23 قانون هواپيماي كشوري مصوب 1/5/28، اين ماده مقرّر مي‌دارد: «هر كس به قصد ايجاد خطر براي هواپيما يا سرنشينان آن، علامت هوايي تقلبي به كار برد به نحوي كه به توان آن را علامت حقيقي مخصوص هواپيمايي تلقي نمود يا علامت هواپيمايي موجود را غير قابل استفاده سازد يا مانعي در مقابل هواپيما ايجاد يا اطلاع غلط دهد يا هر گونه عملي به منظور ايجاد خطر براي هواپيما يا سرنشينان آن واقع شود، مرتكب به مجازاتي كه به نفس جرم مزبور مقرّر است نيز محكوم خواهد گرديد و مجازات اشد قابل اجرا است؛ از آنجا كه مندرجات اين ماده، شامل جرايم مذكور  در كنوانسيون مونترال نيز مي‌شود؛ مي‌توان گفت؛ عنصر قانوني اين جرم مركب بوده و شامل مقرّرات داخلي و بين المللي فوق الاشعار خواهد بود. [2]

[1] مجله قضائی و حقوقی دادگستری سال ششم شماره 17 و 18 ،پاییز و زمستان 1375

 

[2] .مرادی,نیما,۱۳۸۸,عوامل تخریب جامعهرا بشناسیم,قم,ص۲۸

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:سیاست کیفری ایران راجع به هواپیما ربایی

دسته‌ها: دسته اصلی