دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 مسوولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از عیب و خرابی معابر و جاده ها

گفتار دوم: مصادیق قانونی

با توجه به مباحث مطرح شده در بخش قبل (خصوصیت فعل زیانبار) سوالی که مطرح می شود این است که مقصود از کارمند در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی چه اشخاصی می باشند. لذا تبیین این امر که مقصود از (کارمند شهرداری) چه افرادی می باشند، ضروری است.

 

بند اول: کارکنان آزمایشی رسمی

مستخدمین آزمایشی رسمی، مامور به خدمات عمومی اند که در خدمت کشورند، ولی پیش از انتساب رسمی قطعی، باید یک مرحله آزمایشی را بگذرانند. مستخدم در این دوره، برای انجام خدمات آینده اش آماده می شود، پس از پایان این دوره رسمی آزمایشی، یا مستخدم به گونه مستخدم رسمی منصوب می شود یا اینکه در صورت رضایت بخش نبودن دوران رسمی آزمایشی، یا موسسه کشوری، حکم به برکناری اش داده می شود. [1]

 

بند دوم: کارکنان پیمانی

رابطه مستخدم پیمانی با سازمان استخدام کننده بر پایه قرارداد است. مستخدم رسمی بر طبق قرارداد و برای کار مشخص و کوتاه مدت استخدام می شود. قرارداد منعقده با قراردادهای حقوق خصوصی نیست و تابع قراردادهای حقوق عمومی است. زیرا، قدرت عمومی همه شرط های کار، حقوق، مزایا را بر طبق نمونه هایی که بر حسب کار و مورد، از پیش آماده است، به داوطلب کار می قبولانند. این مستخدمان تابع مقررات عمومی کلی حقوق اداری اند و در صورت ارتکاب خطا و تقصیر در هیات رسیدگی به تخلفات اداری محاکمه خواهند شد.

 

بند سوم: مستخدمان رسمی قطعی

کسی است که به موجب حکم رسمی، در یکی از جداول حقوق موضوع ماده 30 برای تصدی یکی از پستهای سازمانی وزارتخانه یا موسسات دولتی مشمول این قانون استخدام شده باشند. فرق عمده مستخدمات رسمی با دیگر مستخدمان یا ماموران به خدمت دیگر در حقوق و تکالیف آنان، ثابت بودن وضع استخدامی و چگونگی ورود آنها به خدمت است.

مستخدمان دیگری نیز وجود دارند که عبارتند از مستخدمین خرید خدمتی، روز مرز و حکمی است. در قانون استخدام کشوری فقط دو گونه مستخدم پیش بینی شده است، رسمی (آزمایشی و قطعی) و پیمانی، دیگر گونه های مستخدمان یاد شده بر اساس همین قانون بایستی با ضابطه های قانون رسمی شوند.

 

[1] –   عبدالحمید ابواحمد، همان، ص 67.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:مسوولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از عیب و خرابی معابر و جاده ها

دسته‌ها: دسته اصلی