دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 مقایسه تطبیقی جرایم جنسی علیه زنان درفقه وحقوق موضوعه ایران و حقوق  بین الملل کیفری

فصل دوم: عوامل موثر در خشونت علیه زنان

دیدگاههای نظری  مختلفی در این باب به وجود آمده است که در چند سطح به آن توجه نشان می دهد: در سطح فردی (یعنی دخیل دانستن عوامل فردی مانند مصرف مواد مخدر یا الکل چه در عامل خشونت و چه در قربانی، تعداد فرزندان، تعارضات میان زن و شوهر در اثر دخالت دیگران، تاثیرپذیری از خانواده) در سطح اجتماع ( مانند وجود تنش در زندگی، بیکاری، نابرابری قدرت و مرد سالاری  و …) یا ترکیبی از برخی یا همه ي این ها.

تبیین در سطح فردی معمولاً رفتار خشن را نتیجه بیماری یا ناهنجاری روانی افراد (مردان ) در نظر می گیرد. مردان خشن از لحاظ روانی بیمار و یا دارای اختلالات شخصیتی هستند. در این نوع پیشینه ي خانوادگی افراد نیز مدنظر قرار دارند. آنانی که دارای خانواده نابسامان بودند و آنانی که در کودکی خود قربانی خشونت بودند به احتمال زیاد در اثر روند یادگیری در زندگی خانوادگی خود نیز در نقش قربانی و یا عامل خشونت ظاهر خواهند شد.

البته مشکلات روانی قابل تعمیم به کلیه ي افراد خشن نیست و تنها درصدی از همسرآزاران می توانند دارای مشکلات روانی باشند.

سطح دیگر تبیین نظر خود را متوجه محیط اجتماعی (طبقه اجتماعی) کرده و بر عواملی مانند ناکامی، تنش، فقر مادی که از دستیابی به اهداف مد نظر جلوگیری می کند، مسکن نامناسب، نداشتن کارمناسب و یا بیکاری  را بعنوان عوامل موثر در بروز خشونت تاکید می کند. با توجه به این که شرایط برای طبقات پایینی جامعه بیش تر از سایر طبقات وجود دارد در نتیجه خشونت نیز در میان افراد این طبقه بیشتر خواهد بود.

نابرابری قدرت میان زنان و مردان  باعث  گردیده زنان موقعیت های دست پایین جامعه را اشغال کنند، بازتاب نابرابری قدرت در جامعه به شکل خشونت ظاهر می شود.[1]

 

مبحث اول: عوامل فردی (درونی)

طرح بحث خشونت مردان بر علیه زنان از حدود یک سده پیش با شروع موج اول جنبش زنان، مطرح شده بود، اما تاکید خاص بر آن از حدود سالهای 1970 به بعد صورت گرفت. طرح بحث در دهه 70 میلادی نشانگر این امر است که پس از گذشت زمانی طولانی که مفاهیم دموکراسی، آزادی و برابری فقط در حوزه عمومی مطرح بود، به حوزه خصوصی و فردی نیز کشیده شد و در جوامع مختلف حرکتی شکل گرفت که مهمترین درخواست آن دادن حقوق برابری اجتماعی و مدنی به افراد ضعیف تر در دورن خانواده بود. همان گونه که اعمال خشونت و جامعه به مجازات افراد خاطی می انجامد باید خشونت در  خانواده را طرد کرد و پیش بینی های لازم را برای حمایت از افراد ضعیف  در نظر گرفت. تاکید بر بررسی های خشونت را می توان دگرگونی در تفکر برابری افراد در جامعه، ورود مفهوم دموکراسی، آزادی و برابری  به عرصه خصوصی در نظرگرفت  و بدین ترتیب درخواست کرد که هیچ یک از اعضای خانواده دارای این حق نیست که فرد دیگری را با استفاده از انواع خشونت های موجود، از حقوق اساسی و مدنی وی در جامعه محروم  کند و آزادی انتخاب و تحریک فردی را زیر نظارت خود درآورد: این امر در تعریف خشونت نیز منظور شد؛ چنان که در اجلاس پکن یکی از محورهایی نگران کننده در باب زنان، خشونت در نظر گرفته شد و در قطع نامه 104/48 مجمع عمومی در تاریخ 20 دسامبر 1992 خشونت را هر نوع عمل خشونت آمیزی  که بر اختلاف جنسیت مبتنی باشد و به آسیب  یا رنج بدنی، جنسی و روانی زنان بیانجامد،

[1]– اعزازی، شهلا، ساختار جامعه و خشونت علیه زنان، رفاه اجتماعی، شماره 14، تابستان 1383، ص 67-66.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:مقایسه تطبیقی جرایم جنسی علیه زنان درفقه وحقوق موضوعه ایران و حقوق  بین الملل کیفری