دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :یک تحلیلِ خودقومنگاشتی از یک کرمانجِ خراسانی

) اند. خودمشاهده‌گری در فرمِ فروبینی (introspection  ) واردِ پژوهش می‌شود. «مصاحبه می‌طلبد که دل به دریایِ داده‌ها زده و از آن بیرون بیائیم. این مرحله از روند پژوهش برای تبیین و پیشبرد، به‌لحاظ روش‌شناختی غامض است، زیرا تحلیل و تفسیر نیازمندِ بینشِ کل‌نگرانه‌یِ خودقومنگار، ترکیبِ خلاقه‌ی رویکردهایِ چندوجهی و صبر دربرابر اصلِ عدمِ قطعیت است»( همان:9 ).

این همان رفلکسیویته‌ای است که بوردیو آنرا لازمه‌یِ یک انسانِ دانشگاهی می‌داند. «تامل درخود و خودـ‌آزمایی کلیدهایِ خود‌ـ‌فهمی هستند( Florio-Ruane, 2001; Nieto, 2003 ). « نوشتنِ اتوبیوگرافیِ فرهنگی به دانشجویان امکان می‌دهد در نیروهایی تامل کنند که شخصیتِ آنها را و معنایِ آنها از خود/نفس را شکل داده‌اند» ( Kenneth, 1999, p. 231 ). « نیروهایی» که معنای مردم از خود/نفس را شکل می‌دهند، عبارتند از ملیت، مذهب، جنسیت، تحصیلات، قومیت، طبقه اجتماعی-اقتصادی و جغرافیا. ادراکِ نیروهای مزبور به آنها کمک می‌کند تا پیشفرض‌ها و احساساتِ خود درباره‌یِ دیگران را به بوته‌یِ آزمون بگذارند: چه این دیگری‌ها« دیگری‌هایِ مشابه» باشند، چه «دیگری‌هایِ متفاوت» و یا حتی« دیگری‌های مخالف»/ دشمن»( چانگ، 2005 ).

روش‌شناسی در اینجا یک تاکتیک است ـ در معنایِ دوسرتوییِ آن ـ برایِ جاخوش کردن و استقرار در رژیمِ بازنمایی و حتی بیشتر از این، نمایش هویت. برایِ خلقِ فضایی برایِ گفتگو؛ و به‌فرجام و مهمتر از همه، برایِ تحققِ این نفس. روشی است مناسبِ حالِ پژوهش در جوامع چندفرهنگی و به نوعی یک بلیطِ نمایندگی است که از جانبِ سوژه هایِ مطالعاتی به پژوهشگر داده می‌شود.

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

یک تحلیلِ خودقومنگاشتی از یک کرمانجِ خراسانی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته اصلی