دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :یکسان سازی انواع بیمه در راستای برابری حقوق شهروندان

پایان می دهد و در طی این مدت  کوتاه تعداد قابل توجهی از جمعیت هدف تحت پوشش قرار گرفته اند اما با توجه بیشتر مسئولین خواهیم توانست حمایت حداکثری از روستانشینان زحمتکش داشته باشیم.

نوع خدماتي که اين صندوق ارائه مي کند جزو خدمات بيمه اي بوده و شامل موارد زير است :
– درماني ( بيماريها، حوادث و سوانح )
درحال حاضر اجراي درمان بر عهده سازمان بيمه خدمات درماني کشور ميباشد.

2- ازکارافتادگي غير ناشي ازکار : هر روستايي که پس از بيمه شدن در اثر حادثه غير ناشي ازکار، ازکارافتاده شود و به تشخيص کميسيونهاي پزشکي صندوق ازکارافتادگي او کلي و به پس از بيمه شدنش مربوط باشد با داشتن حداقل يکسال از شروع بيمه او گذشته و بشرط آنکه حق بيمه 90 روز قبل از وقوع حادثه را پرداخت کرده باشد از مزاياي مستمري ازکارافتادگي استفاده مينمايد. با توجه به نبود شرط سقف سني در عضويت در صندوق افراد مسن هنگام ورود ازکارافتاده قبل از نامنويسي محسوب ميگردند.

4-2-5: بازنشستگی کشوری

پس از تصویب قانون استخدام کشوری در تاریخ 31/3/1345 به موجب ماده 70 قانون مزبور اداره کل بازنشستگی با کلیه دارائی و موجودی صندوق بازنشستگی و اسناد و اوراق و بودجه وتعهدات خود از وزارت دارائی منتزع و تابع سازمان اموراداری و استخدامی کشور گردید و براساس اصلاحیه ماده مذکور از اول سال 1354 صندوق بازنشستگی کشوری به صورت موسسه ای مستقل وابسته به سازمان اموراداری و استخدامی کشور تشکیل گردید با ادغام سازمانهای اموراداری و استخدامی کشور و برنامه وبودجه در تاریخ 11/12/1378و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، صندوق بازنشستگی کشوری نیز یکی از موسسات تابعه این سازمان شد، با تصویب قانون نظام جامع رفاه وتامین اجتماعی در تاریخ 21/2/1383 و به موجب تبصره 2 ماده 17 این قانون، صندوق بازنشستگی کشوری از سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور منتزع و تابع وزارت رفاه وتامین اجتماعی گردید و توسط سازمان بازنشستگی کشوری اداره می گردد.

سازمان بازنشستگی کشوری ، این سازمان موسسه ای بیمه ای ، دارای شخصیت حقوقی مستقل و وابسته به وزارت رفاه وتامین اجتماعی است که مسئولیت اداره امورصندوق بازنشستگی مستخدمان مشمول مقررات بازنشستگی کشوری را با رعایت مقررات استخدامی مربوط عهده دار است .

عمده مشمولین مقررات بازنشستگی کشوری عبارتند از :

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

يکسان سازی انواع بيمه در راستای برابری حقوق شهروندان

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته اصلی