دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 احکام و آثار گذشت شاکی خصوصی در حقوق جزای ایران

-حق الله محض

این نوع حدود شامل حد زنا و لواحق آن، شرب خمر، محاربه، تواریف ارتداد، سب النبی، بدعت گذاری و سحر هستند؛ به عقیده مشهور فقها این دسته از حدود حق الله محض محسوب می شوند و کفالت و شفاعت در آنها تاثیری ندارد و به محض اثبات این نوع جرایم قاضی باید مجازات را اجرا کند. بنابراین باید گفت این نوع جرایم غیر قابل گذشت هستند. گذشت شاکی در آنها هیچ تاثیری ندارد همچنانکه برای تعقیب آنها نیازی به شکایت هیچ شخصی نیست با این وجود در صورتیکه این نوع جرایم با اقرار شخص ثابت شوند و سپس شخص اقرار کننده توبه نماید  حاکم مخیر است بین اینکه مجازات را اجرا کند یا تقاضای عفو او را از ولی امر بنماید البته با توجه به اینکه در اکثر این نوع جرایم طرفین رضایت داشته اند بنابراین شاکی خصوصی برای آنها قابل تصور نیست مثلاً در جرم زنا در اکثر موارد عمل نزدیکی با رضایت طرفین انجام می گیرد و نمی توان گفت که یکی از آنها شاکی و دیگری متشاکی است مگر اینکه یکی از آنها توسط دیگری مجبور شده باشد. که در این صورت حتی گذشت شخص مکره نیز باعث سقوط مجازات یا به جریان افتادن تعقیب نخواهد شد. بطور کلی در حدود طبق قائده «تدرء الحدود بالشبهات» با بوجود آمدن کوچکترین شبه ای باید نظر بر عدم وقوع آنها داشت و در مرحله اثبات آنها شارع خیلی سخت گیری نموده است در این زمینه حتی حدیثی از پیامبر (ص) رسیده که موید این نظر است لیکن پس از اثبات آنها دیگر مسامحه جایز نیست.[1]

[1] – اسرافیلیان، رحیم؛ پیشین ، ص / 179.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:احکام و آثار گذشت شاکی خصوصی در حقوق جزای ایران

دسته‌ها: دسته اصلی