دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی حقوقی جرم جعل مادی  در قانون مجازات 1392

عناصر تشكيل دهنده كلاهبرداري 

الف ) ركن قانوني كلاهبرداري  :

ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء ، اختلاس و كلاهبرداري  مصوب 1367 مجمع تشخيص نظام و تبصره هاي آن ركن قانوني جرم كلاهبرداري  را تشكيل مي‌دهد كه بيان مي‌دارد : ” هر كس از راه حيله و تقلب مردم را به وجود شركت ها يا تجارتخانه ها يا كارخانه ها ، يا موسسات موهوم يا به داشتن اموال و اختيارات واهي فريب دهد يا به امور غير واقع ، اميدوار نمايد يا از حوادث و پيشامدهاي غيرواقع بترساند و يا اسم و يا عنوان مجعول اختيار كند و به يكي از وسايل مذكور و يا وسايل تقلبي ديگر وجوه يا اموال يا اسناد يا حوالجات يا قبوض يا مفاصا حساب و امثال آنها را تحصيل كرده و از اين راه مال ديگري را ببرد ، كلاهبرداري  محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش ، به حبس از 1 تا 7 سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است ، محكوم مي‌شود ” .

ب ) ركن مادي جرم كلاهبرداري  :

    ركن مادي بزه كلاهبرداري  مركب بوده و از اجزاء مختلف تشكيل شده است كه هر كدام از اين اجزاء به تنهايي براي تحقق كلاهبرداري  كافي نيست و مجموع آنهاست كه عنصر مادي كلاهبرداري  را تشكيل مي‌دهند كه عبارتند از :

1- توسل به وسايل متقلبانه

اين اقدام مرتكب مي‌بايستي يك فعل مثبت مادي خارجي باشد ، يعني مرتكب دست به يك سلسله اقدامات متقلبانه و دروغين مي‌زند كه باعث فريب طرف مقابل مي‌شود . بنابراين ترك فعل و گفتار و ادعاهاي كذب هر چند باعث فريب طرف مقابل شود ، وصف كيفري نداشته و كلاهبرداري  محسوب نمي‌شود و از طرفي وسايل مورد استفاده در اين اعمال و افعال ، مرتكب بايد وصف تقلب و غير واقعي را دارا باشند . به نحوي كه اگر آن وسايل متقلبانه استفاده نمي‌شد ، بردن مال غير و در نتيجه بزه كلاهبرداري  ممكن نبود  و بكارگيري آنها بايد مقدم بر تحصيل مال باشد .

عمليات متقلبانه كه در ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس و ارتشاء و كلاهبرداري  احصاء گرديده است ، حصري نبوده . بلكه قانونگذار مصاديقي از آن را بيان كرده است . بنابراين با توجه به عدم تعريف وسايل تقلبي از سوي مقنن عرفاً به هر نوع وسيله اي گفته مي‌شود كه وصف مكر و حيله و نيرنگ و تقلب را داشته باشد .

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی حقوقی جرم جعل مادی  در قانون مجازات 1392

دسته‌ها: دسته اصلی