دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی فقهی و حقوقی آثار حکم موت فرضی بر غائب مفقود الاثر

پیشنهادها

راجع به اصلاح غائب مفقودالاثر ، ما نیز هم نظر با آقای دکتر صفایی می باشیم و بهتر بود قانون گذار در قانون به تبعیت از فقه اسلامی از واژه مفقودالخبر استفاده نماید. زیرا به هر حال اثر و نشانه ای از غائب باقی است. اموال و فرزندان و زوجه وی از جمله آثار و موضوعاتی هستند که مورد بحث قرار می گیرند و واژه مفقودالخبر مناسب تر به نظر می رسد.

نکته ای که در ماده 111 قانون امور حسبی جلب توجه می نماید این است که تعیین ناظر را برای امین در اختیار قاضی قرار داده است. از آن جا که وظیفه امین بسیار زیاد و متعدد می باشد و امکان رخ دادن اشتباه یا تخلف از جانب امین می باشد، به نظر ما بهتر بود قانون گذار قاضی را مکلف به تعیین ناظر برای اعمال امین می نمود.

قانون گذار برای حمایت از حقوق ورّاث بیان داشته است که وراث می توانند از دادگاه تقاضا نمایند که اموال غائب قبل از صدور حکم موت فرضی غائب، به تصرف موقت آنان داده شود. به نظر ما در حالتی که هنوز مدتی که برای فرض موت غائب سپری نشده و زنده بودن غائب را استصحاب می کنیم، چگونه می توان اموال غائب را به تصرف ورثه داد و حفظ منفعت ورثه را مورد توجه قرار داد. در حالی که تمامی اقداماتی همچون نصب امین و موارد دیگر برای حفظ منافع غائب می باشد.

اگر در بین وراث، افرادی  خود غائب یا محجور باشند، برای او نیز امین معین و سهم شخص غائب را به امین سپرده  می شود ( ماده 151 قانون امور حسبی). از آن جایی که ورثه برای تصرف موقتی اموال غائب باید تضمین بدهد و ورثه ای که خود نیز غائب باشد و اموال به امین او سپرده می شود امین او نیز باید مکلف به سپردن تامین شود.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی فقهی و حقوقی آثار حکم موت فرضی بر غائب مفقود الاثر

دسته‌ها: دسته اصلی