دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 تحلیل ماده 688 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

مبحث دوم: عنصر مادی جرم تهدید علیه بهداشت عمومی

‏ در حقوق جزای امروز، مسئولیت كیفری منوط به این است كه رفتاری مجرمانه از انسان‌ ظاهر شود و مادام كه پندار زشت و ناپسند، ظهور خارجی پیدا نكند و فكر بد در ضمیر انسان پنهان باشد، آدمی قابل مجازات نیست و این حقیقت، حتی در موردی كه انسان به نیّت مجرمانة خویش اعتراف كند نیز ثابت است.

‏ بنابراین، فكر و عقیده هرچه كه باشد، آزاد است و كسی را به جرم داشتن اعتقادات معیّن نمی‌توان مؤاخذه و مجازات كرد.[1]

‏ به هر حال، مجرم باید مبادرت به ارتكاب فعل یا ترك فعلی كند كه ملموس، محسوس و عینی و در قانون، عنوان مجرمانه داشته باشد.

‏ به عبارت دیگر، كافی نیست كه رفتار مجرمانه فقط توسط قانون نهی شود، بلكه وجود یك تظاهر خارجی عملی ناشی از قصد مجرمانه (ارادة جهت یافته به مقاصد نهی شده در حقوق جزا) یا خطای جزایی (تقصیر کیفری) توسط فاعل كه جرم به وسیلة آن آشكار می‌شود، برای تحقق فعل مجرمانه و مجازات فاعل جرم (مباشر) یا شریك یا معاون لازم است.[2]

به این ترتیب، فعل یا عمل خارجی كه تجلّی نیّت مجرمانه یا تقصیر جزایی است، عنصر مادی جرم را تشكیل می‌دهد. از این نظر، تهاجم علیه یك انسان عنصر مادی قتل و ایراد ضرب و جرح عمدی، ربودن مال منقول غیرعنصر مادی سرقت و توسّل به وسایل متقلّبانه عنصر مادی كلاهبرداری محسوب می‌شود[3]. ‏

عنصر مادی را اروپاییان در قرن نوزدهم میلادی «پیكر جرم» می‌نامیدند و آن را قالبی می‌پنداشتند كه ارادة ارتكاب جرم در آن تجلّی می‌یابد؛[4] به طور مثال «پروفسور رنه گارو» ـ استاد بزرگ حقوق جزای فرانسه ـ در كتاب «مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا» می‌نویسد: «جرم یك عنصر مادی به نام جسم جرم دارد كه نتیجة ظهور خارجی اراده است.» نیرویی كه می‌خواهد صورت خارجی چیزی را برخلاف اوامر و نواهی قانونگذار تغییر دهد «عمل مجرمانه» نامیده می‌شود.

[1] باهری، محمد: حقوق جزای عمومی، تهران: انتشارات رهام، چاپ اول، 1381، ص156ـ 155.

[2] – نوربها، رضا: زمینه حقوق جزای عمومی، تهران: انتشارات دادآفرین، چاپ هشتم، 1382، ص182. ‏

[3] – اردبیلی، محمدعلی: مأخذ پیشین، ص208. ‏

[4] – همان، ص209. ‏

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:تحلیل ماده 688 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

دسته‌ها: دسته اصلی