دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 جعل رایانه‌ای و مقایسه آن با جعل سنتی

-ب رفتار مجرمانه جعل مادي به نحو جزيي

در اين قسم از جعل نيز رفتار جرمانه ساختن» است ولي به نحو جزيي، در مقابل قسم اول كه ساختن به نحو كلي مدنظر است در اين قسم، فرض براين است كه از قبل سندي وجود داشته و به نحوي در دسترس مرتكب قرار گرفته است و به دنبال آن مرتكب اقدام به كم يا اضافه كردن مندرجات آن مي‌نمايد. به عبارت ديگر، در چنين مواردي ، سندي كه از قبل تنظيم و تحرير گرديده است، توسط مرتكب دستخوش تغيير و دگرگوني مي‌شود. اين تغيير و دگرگوني ، به طور كلي، دو گونه رفتار ناشي مي‌شود: يا كاستن از اجزاي سند است يا اضافه كردن به اجزاي سند. قانون گذار در ماده 523 قانون مجازات اسلامي در مقام بيان رفتار مجرمانه اين قسم از جعل و تزوير ، واژه‌هاي خراشيدن، تراشيدن ، قلم بردن الحاق ، محو كردن ، اثبات كردن ، سياه كردن و الصاق كردن را به كاربرده است مصاديق مذكور در اين ماده جنبه تحليلي دارد[1].  اين قسم از رفتار مجرانه ، به صورت مثبت و در قالب فعل بروز و ظهور پيدا مي‌كند از اين رو صاديق مزبور موضوعيت نداشته و اقدام مرتكب در جهت كم يا زياد كردن اجزاي سند ملاك تحقق جرم و رفتار مجرمانه است لازم به ذكر است كم و يا زياد كردن اجزاي مؤثر سند براي تحقق اين قسم از رفتار مجرمانه ضرورت دارد و منظور از اجزاي مؤثر اجزايي است كه تغيير آن باعث تغيير آثار حقوقي آن سند شود.

[1]  . محمد سلامه(1988)،429، مصلايي (1382)ص48

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:جعل رایانه‌ای و مقایسه آن با جعل سنتی

دسته‌ها: دسته اصلی